Startpagina Economie

Uitbetaling van inhoudingen voor financiële discipline

Op 30 september 2022 heeft het Departement Landbouw en Visserij de betaling uitgevoerd van de inhouding voor financiële discipline. In totaal werd een bedrag van 4,4 miljoen euro verdeeld over 16.566 landbouwers.

Leestijd : 1 min

Voor de campagne 2020 werd in het kader van de financiële discipline 2,906192% ingehouden op het totale bedrag aan rechtstreekse inkomenssteun boven de 2.000 euro. Dit bedrag diende als crisisreserve. Deze crisisreserve werd in 2021 niet ingezet. Daardoor kunnen de lidstaten het teveel aan middelen opnieuw verdelen over de betrokken landbouwers. De herverdeling gebeurt op basis van de aangevraagde steun voor de campagne 2021.

In Vlaanderen wordt een bedrag van 4,4 miljoen euro over 16.566 landbouwers verdeeld. Het terug te betalen bedrag bedraagt 2,32267515% van alle bedragen aan rechtstreekse inkomenssteun (basisbetaling, premie voor vergroening, herverdelingspremie, premie voor jonge landbouwer, premie voor de productie van vleeskalveren, premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij) boven de 2.000 euro van de campagne 2021.

In de loop van oktober kan de landbouwer de gedetailleerde afrekening op het e-loket raadplegen.

Voor verdere informatie en eventuele vragen kunnen landbouwers best contact opnemen met hun buitendienst: http://lv.vlaanderen.be/nl/home/over-ons/departement-landbouw-en-visserij/inkomenssteun

Departement Landbouw en Visserij

Lees ook in Economie

Meer artikelen bekijken