Startpagina Melkvee

Boeren verdienen eerlijk loon

Leestijd : 2 min

Het moet voor burgers in Brussel een vreemd gezicht zijn geweest: melkveehouders die bij het gebouw waar de Europese Commissie zetelt demonstreren tegen wat ze een chronische crisis in hun sector noemen. Een prijzencrisis wel te verstaan. De actie vindt plaats in een periode waarin de algemene pers bericht over de record hoge boterprijs. In Frankrijk wordt gesproken over “croissantcrisis” want bakkers kunnen de boter nauwelijks nog betalen.

De demonstranten zijn lid van de European Milk Board (EMB). De organisatie heeft een activistische inslag en zwemt in tegen de liberaliseringsstroom. Ze heeft niet het gezag van andere, grotere landbouworganisaties, maar de organisatie raakt een gevoelig punt: wie voor arbeid een fatsoenlijk loon rekent, ziet dat de melkprijs de afgelopen jaren vaak zo niet meestal fors onder de kostprijs is gedoken.

De EMB vraagt niet om Europese subsidies, maar om een permanent mechanisme dat in tijden van crisis vrijwillige productiebeperkingen toelaat of organiseert. De EMB wijst op het Europese melkreductieprogramma dat liep van oktober 2016 tot januari dit jaar. Het programma had een geïmproviseerd karakter, maar zou moeten worden verankerd in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Geen terugkeer naar structurele, harde productiequota, maar wel een instrument waarmee het effect van diepe dalen die passen bij deelname aan een wereldmarkt kunnen worden gecompenseerd.

Het plan past in die zin bij de uitgangspunten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zoals in 1958 voor het eerst geformuleerd in het Verdrag van Rome. Uitgangspunt van het beleid is volgens dat verdrag niet alleen dat de consument voor redelijke prijzen zijn of haar voeding kan kopen, maar ook dat markten moeten worden gestabiliseerd en de landbouwbevolking van een redelijke levensstandaard verzekerd moet zijn. Dit is geen gekke gedachte wanneer je aan het belang van boeren denkt.

J.-C.B.

Lees ook in Melkvee

Voederbieten als alternatief lokmiddel om koeien vlot in de melkrobot te krijgen

Melkvee De variabele kost op robotbedrijven ligt gemiddeld 2,58 euro/100 l melk hoger dan op bedrijven met een klassiek melksysteem. Die hogere kost wordt niet steeds gecompenseerd door meer melk. Het aandeel krachtvoeder (zeker einde lactatie) leidt deels tot die hogere kost. Koeien op een alternatieve manier, met minder krachtvoeder, naar de robot lokken, lijkt dus een interessante piste. Project Lokrob ging dit na.
Meer artikelen bekijken