Startpagina Pluimvee

Start van nieuwe leerstoel over pluimveegezondheid

Op vrijdag 7 juni werd de nieuwe leerstoel ‘Poultry Health Sciences’ van de Universiteit Gent officieel ingehuldigd.

Leestijd : 2 min

De leerstoel Poultry Health Sciences wordt opgericht aan de faculteit Diergeneeskunde van UGent. Met deze leerstoel verankert de faculteit Diergeneeskunde haar expertise in de internationale pluimveehouderij.

leerstoel pluimvee

Bekrachtigen van bestaande samenwerking

De leerstoel is een samenwerking tussen de vakgroepen Pathologie, Bacteriologie & Pluimveeziekten (prof. Filip Van Immerseel, promotor leerstoel) en Farmacologie, Toxicologie & Biochemie (prof. Siska Croubels, promotor leerstoel) en de twee Vlaamse bedrijven Vetworks en Poulpharm.

Prof. Gunther Antonissen werd in april aangesteld als de leerstoelhouder. “Beide vakgroepen werken al langer samen met deze twee firma’s, gespecialiseerd in de pluimveehouderij,”, stelt prof. Antonissen, “maar dan voornamelijk op projectbasis met praktijkstalen en in kader van bijvoorbeeld biomerkers voor darmgezondheid. Het was nu tijd om een bijkomende stap te zetten. De verschillende partners zijn immers heel complementair. Dankzij deze intensere samenwerking versterken we elkaar dus. ”

Op 7 juni was het de inauguratie van de leerstoel Poultry Health Sciences.
Onderaan: prof. dr. Siska Croubels (promotor leerstoel), prof. dr. Gunther Antonissen (leerstoelhouder), prof. dr. Filip Van Immerseel (promotor en woordvoerder leerstoel)
Bovenaan (li – re): prof. dr. Richard Ducatelle, dierenarts Maarten De Gussem (Vetworks / Poulpharm, schenkende partner), prof. dr. Rik Van de Walle (Rector Universiteit Gent) en prof. dr. Frank Gasthuys (Decaan Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent)
Op 7 juni was het de inauguratie van de leerstoel Poultry Health Sciences. Onderaan: prof. dr. Siska Croubels (promotor leerstoel), prof. dr. Gunther Antonissen (leerstoelhouder), prof. dr. Filip Van Immerseel (promotor en woordvoerder leerstoel) Bovenaan (li – re): prof. dr. Richard Ducatelle, dierenarts Maarten De Gussem (Vetworks / Poulpharm, schenkende partner), prof. dr. Rik Van de Walle (Rector Universiteit Gent) en prof. dr. Frank Gasthuys (Decaan Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent) - Foto: UGent

Brug tussen onderzoek en praktijk

“Een leerstoel is eigenlijk een strategische vorm van samenwerken”, duidt prof. Antonissen. “Het is een schenking van de industrie aan de universiteit. Deze leerstoel werd opgericht om de brug te vormen tussen academisch onderzoek, onderwijs en de pluimveepraktijk, én om de wereldwijde leidende rol van Vlaanderen in dit domein nog meer te versterken. Met deze leerstoel willen we verdere samenwerking met de industrie en andere onderzoekcentra stimuleren om zo de sector vooruit te helpen.”

Door de toenemende bevolking, stijgende inkomens en verstedelijking, zal de wereldwijde vraag naar voedsel van dierlijke oorsprong immers verder toenemen. Pluimveevlees en eieren zijn één van de meest duurzame dierlijke eiwitbronnen. De pluimveesector wordt wereldwijd gekarakteriseerd door uiterst efficiënte productiesystemen en geavanceerde technologieën.

“Een succesvolle pluimveeproductie vereist echter opleiding van experten met een diepgaande kennis van diverse disciplines zoals management, huisvesting en klimaatcontrole, ziektebestrijding, voeding, duurzaamheid en dierenwelzijn”, benadrukt prof. Antonissen. “Bovendien heeft de pluimveesector nood aan fundamenteel en toegepast onderzoek om oplossingen te vinden voor actuele uitdagingen zoals infectieuze en niet-infectieuze ziekten, maar ook voor voedselveiligheid, duurzaamheid en dierenwelzijn. We streven dus naar een One Health-aanpak. Onze gezamenlijke expertise kan daarbij ingezet worden.”

Voorbeeld voor de sector

Antonissen zal samen met de twee promotoren invulling geven aan de leerstoel. “We plannen op termijn onder meer een postgraduaat opleiding Poultry health Sciences, naast korte cursussen en trainingsessies en de opleiding van doctoraatstudenten. We willen bovendien onze expertise internationaal uitspelen.” De leerstoel heeft een looptijd van 5,5 jaar. Prof. Antonissen hoopt nu al op een verderzetting op langere termijn.

“Dit is trouwens de eerste leerstoel aan de faculteit Diergeneeskunde. Ik hoop dat deze samenwerking met de industrie dan ook een voorbeeld zal zijn voor collega’s. Samen kunnen we de sector vooruit helpen”, besluit hij trots.

Anne Vandenbosch

Lees ook in Pluimvee

SALV vraagt om te wachten met Vlaamse normen voor kalkoenenhouderij

Pluimvee Het is op zich een goede zaak dat de Vlaamse regering met een nieuw besluit een normenkader voor het dierenwelzijn in de professionele kalkoenenhouderij wil invoeren. Tegelijk is het belangrijk om het gelijke speelveld in voldoende mate te waarborgen. Daarom vraagt de SALV aan Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) om de invoering uit te stellen tot er Europees beleid terzake is.
Meer artikelen bekijken