Startpagina Economie

Financiële onzekerheid en administratie drempels voor veehouders bij aanwerving personeel

Financiële onzekerheid en complexe administratie weerhouden Vlaamse veehouders ervan op zoek te gaan naar bijkomend personeel. Dat meldt de SERV-Stichting Innovatie & Arbeid woensdag na een bevraging bij 428 melkvee- en varkenshouders.

Leestijd : 2 min

Over het algemeen is er in Vlaanderen een evolutie naar minder bedrijven en een grotere veestapel per bedrijf. Het aantal bedrijven met varkens in Vlaanderen daalde van 10.135 in 1997 naar 3.790 in 2017, terwijl het gemiddeld aantal varkens per varkenshouderij steeg van 694 in 1997 naar 1.514 in 2017. Bedrijven met melkkoeien daalden van 9.856 in 2001 tot 5.794 in 2017. Tegelijkertijd steeg het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf van 33 in 2001 naar 56 in 2017.

Deze evolutie brengt een groeiende nood aan arbeidskrachten mee, en uit de bevraging blijkt dat een kwart van alle veehouders plannen heeft om mensen aan te werven in de toekomst. Maar tegelijk blijkt dat veehouders veel obstakels zien bij het aanwerven van externe arbeidskrachten. De grootste drempel is financiële onzekerheid: wanneer bedrijfsleiders niet zeker zijn of hun bedrijfsopbrengsten voldoende hoog en zeker zijn, zullen ze vaak niet aanwerven.

Voor meer dan de helft van de veehouders zijn ook administratieve lasten en onzekerheid over de regelgeving een groot obstakel. Wanneer ze ondersteuning krijgen van een sociaal secretariaat of organisatie voor land- en tuinbouwers is dat wel iets minder het geval.

Een ander punt dat het aanwerven bemoeilijkt, is de hoge mate van flexibiliteit die gevraagd wordt van de arbeidskrachten, vooral dan op het vlak van werkuren. Zo is het niet altijd te voorspellen wanneer een kalfje of biggetje geboren wordt, en gebeurt het melken bij melkveehouderijen meestal 's ochtends en 's avonds.

Belga

Lees ook in Economie

Agrofront wil snelle rechtzetting registratieverplichtingen van landbouwpachten

Economie Het Agrofront (ABS, Boerenbond en FWA) is tevreden dat minister van financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) rekening houdt met de specifieke situatie van pachtgronden. De minister schrapt de onwerkbare registratieverplichtingen om de betaalde pachtvergoeding als beroepskost te kunnen inroepen bij de fiscale aangifte. Agrofront roept de federale regering op om de aanpassingen aan de wetgeving snel door te voeren zodat dat alles bij het oude blijft voor de landbouwer die gronden pacht.
Meer artikelen bekijken