Startpagina Aardappelen

Kiemremming op het veld toepassen met maleïnehydrazide

Het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) wijst in zijn nieuwsbrief (nogmaals) op het verdwijnen van CIPC bij de bewaring van aardappelen. Maleïnehydrazide toepassen op het veld kan helpen voor de kiemrust. Let wel op om niet te bespuiten bij té warme temperaturen, zoals vandaag worden verwacht.

Leestijd : 3 min

Aangezien maleïnehydrazide (MH) een belangrijke bijdrage kan leveren tot de kiemrust van de aardappelen, zullen heel wat telers de komende tijd een bespuiting met Fazor, Crown, Itcan of Himalaya uitvoeren.

Met het verdwijnen van CIPC zal de kiemremming moeilijker worden dan voorheen. De resterende middelen (1,4Sight, Biox-M en Restrain) kunnen immers alleen maar tijdens de bewaring toegediend worden. Een behandeling bij het inschuren is niet meer mogelijk.

Ook voor korte bewaring

Een goede basis op het veld zal belangrijk zijn om de eerste kiemlust te temperen. Ook telers die kiezen voor een zeer korte bewaring, hebben alle baat bij een MH-toepassing. De omstandigheden op de markt zijn - als gevolg van Covid-19 - verre van normaal en dat zal mogelijk nog een hele tijd zo blijven. Aardappelen zullen misschien langer in de bewaring liggen dan voorzien. Hou daar rekening mee! Een goed uitgevoerde MH-toepassing op het veld geeft je alvast iets meer tijd om uw aardappelen af te zetten.

Kiemvrij tot...

Hoelang de kieming met MH kan geremd worden, hangt af van diverse factoren. Er is allereerst het ras dat bepalend is voor de snelheid waarmee kieming in het najaar op gang komt. Vorig jaar werd vroege kieming (november) gezien in rassen zoals Challenger, Daisy… Ook de omstandigheden tijdens de veldfase (hoge temperaturen) kunnen een snelle kieming in het najaar stimuleren, evenals de gewastoestand op het ogenblik van loofdoden. Knollen van een groen gewas bij loofdoding zijn actiever dan de knollen van een afgerijpt gewas. Daarnaast spelen ook de weersomstandigheden bij de oogst een rol: hoe warmer er gerooid wordt, hoe meer kans op vroege kieming. Laat rooien bij lagere temperaturen leidt tot rustigere aardappelen in de bewaring.

Wanneer best toepassen?

De voorwaarden voor een goede toepassing zijn duidelijk:

- gewas in goede conditie: geen stress, geen afrijping, zeker nog 3 à 5 weken vitaal.

- temperatuur niet te hoog (minder dan 25°C). Spuit bij voorkeur ‘s morgens op droog, fris gewas voor een optimale opname van MH door het blad. Het is niet aangewezen te spuiten in te warme/hete omstandigheden! Zo niet zal het loof sterk geremd worden en zal het gewas snel achteruit gaan.

- geen regen tot 24 uur na de behandeling

Ondertussen zijn de vroegst geplante bewaaraardappelen al aan het zakken. Als het nog lang droog blijft, zal de vitaliteit snel verminderen. Hou daar rekening mee en stel de behandeling in dit geval niet al te lang meer uit. Anderzijds moeten alle knollen (of toch 80%) grof genoeg zijn (+35mm voorbij) om geen remming te ondervinden.

Het komt er dus op aan het gewas loof en de knollen eerst goed te controleren vooraleer over te gaan tot een bespuiting. Meteen zal je ook merken of er sprake is van een tweede knolzetting (nieuwe knolletjes vanaf de stengel). Een MH-behandeling kan deze tweede zetting remmen op voorwaarde dat ze kleiner zijn dan 1 cm op het ogenblik van de toepassing.

Handelsproducten op basis van MH

Het PCA somt ten slotte nog de belangrijkste producten met maleïnehydrazide met de passende dosis op:

Fazor: 5 kg/ha

Himalaya: 5 kg/ha

Crown: 11 l/ha

Itcan: 11 l /ha

Spuit met voldoende water (350 l/ha of meer) voor een goede opname door het blad.

Nieuwsbrief PCA

Lees ook in Aardappelen

Gemiddelde productie in de NEPG zone geplaagd door kwaliteitsproblemen

Aardappelen De laatste 4 maanden waren geen rustige tijd voor de aardappelproductie. Ondanks de moeilijke weersomstandigheden wijzen de eerste opbrengstramingen op een terugkeer naar de meerjarige gemiddelden. De NEPG schat dat telers ongeveer 23 miljoen ton primeurs en aardappelen zullen oogsten. Dit is 1,3 miljoen ton meer dan in 2022 en gelijk aan de productie van 2021. Aardappelplaag zal ook een grote impact hebben op de oogst van 2023. 
Meer artikelen bekijken