Startpagina Economie

Braadkippensector luidt de noodklok, wil meer onderlinge afstemming

De braadkippensector beleeft financieel barre tijden. Extra pijnlijk want de afgelopen jaren werd fors geïnvesteerd. De toelevering en verwerkers deden hetzelfde. Het Verbond voor Pluimvee, Eieren en Konijnen vzw (VEPEK) roept op de crisis het hoofd te bieden door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. ‘Alle ééndagskuikens dienen bij de opzet in de stal dan ook goed ingepland te zijn voor de slacht’.

Leestijd : 3 min

Moderne stallen een leefbare bedrijfsgrootte: pluimveehouders investeerden de afgelopen jaren fors in een rendabele en duurzame toekomst. De rest van de sector volgde, want kippenvlees leek binnen het internationale vleessegment terrein te winnen. Het gevolg is wel dat de ondernemers nu wel met relatief hoge financieringslasten.

En net op dat moment wordt de braadkippensector overvallen door de bizarre coronacrisis. De COVID-pandemie slaat dan ook, op economisch vlak, compleet onvoorzien en ongenadig toe in de braadkippenkolom. Alle marktpartijen beleven bijzondere barre tijden, aldus VEPEK-voorzitter Johan Van Bosch en er is voorlopig geen indicatie dat het dit jaar nog duidelijk beter wordt. Integendeel. De organisatie noemt een hele reeks redenen om pessimistisch over de markt te zijn.

Het verhoopt effect van een hoger inlands verbruik, dankzij meer vakantie in eigen land en eigen tuin, blijft uit. De handel met onze buurlanden staat op een lager pitje en de export van pluimveevlees naar derde landen loopt erg moeizaam. Ook ziet VEPEK een stroeve handel in verse kipfilet van de EU naar het Verenigd Koninkrijk. Een effect van de Brexit. Pools kippenvlees wordt gedumpt (onder kostprijs aangeboden) op de EU-markt. Daar komt nog bij dat diepvriesfilet van buiten de EU – denk aan Oekraïne maar ook Thais en Braziliaans vlees– nog altijd volop doorgang vindt.

Diepvriesstocks zijn tijdens corona opgebouwd en hangen boven de markt. Het is niet gelukt deze stocks tijdens een goed zomerseizoen af te bouwen. Diepvriesstocks zijn nefast voor de rentabiliteit van de Belgische/Europese sector: enerzijds wegen ze bijzonder zwaar op de cashflow en anderzijds leiden ze tot een minwaarde van de goederen omdat deze voorraden aan wereldmarktprijzen zullen moeten worden verkocht.

De beperking van de pluimveeproductie kan ook een impact op de kostprijs hebben. Langere leegstand en verminderde aantallen kunnen de kostprijs voor de pluimveehouder beïnvloeden. Ook de vermeerderingsbedrijven en broederijen ondervinden moeilijkheden om de geproduceerde broedeieren of ééndagskuikens ordentelijk af te zetten. Alle ‘out of home’ consumptie blijft precair en vooral onzeker voor de nabije toekomst. Gaan schoolkantines weer warme maaltijden aanbieden?

Zorgelijk najaar

De bezorgdheid over het komende najaar is bijgevolg zeer groot: elke partij binnen de Belgische braadkippenkolom zou volgens VEPEK graag meer houvast en perspectief hebben voor de komende maanden. Daarom wil VEPEK dat braadkippenhouders en hun zakenpartners de individuele bedrijfssituaties open bespreken en her-evalueren met het oog op een zo goed mogelijk afstemmen van de productie op de potentiële.

Alle ééndagskuikens dienen bij de opzet in de stal dan ook goed ingepland te zijn voor de slacht, vindt de organisatie. “Dit zal geen eenmalige noch eenvoudige oefening zijn, maar de komende maanden quasi continu verdergezet moeten worden. Hopelijk kan de Belgische braadkippenkolom, met haar goede reputatie van kort schakelen en wendbaarheid, hier het verschil maken.”

Van Bosch benadrukt dat de mededingingswetgeving gerespecteerd zal worden. “We vragen niet of boeren en andere schakels samen afspreken dat er 2 weken leegstand bij komt. Maar we willen wel dat mensen zich de marktinformatie realiseren en zelf initiatief nemen om te voorkomen dat we grote volumes produceren die we niet voor een goede prijs kunnen verkopen. Als we kijken naar de noteringen, dan is dat niet het hele verhaal. De zorg is dat grote afnemers nog veel verder met de prijs zouden willen zakken.”

Jan Cees Bron

Lees ook in Economie

Meer artikelen bekijken