Startpagina Melkvee

Gents onderzoek naar effect behandeling parasitaire infecties melkkoeien

Het Labo Parasitologie van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent zoekt melkveebedrijven die willen meewerken aan een onderzoek naar het effect van een behandeling tegen parasitaire infecties van melkkoeien in de droogstand. Het onderzoek moet uitwijzen wat de impact is op de melkproductie en de vruchtbaarheid in de volgende lactatie.

Leestijd : 1 min

In het onderzoek worden de koeien verdeeld in 2 groepen: één groep wordt behandeld met eprinomectine, de andere groep niet. Wat volgt, is een bedrijfsbezoek om de 2 maanden. Hierbij wordt mestonderzoek gedaan van de koeien vóór en na de behandeling met eprinomectine. Ook volgt dan eenbehandeling met eprinomectine van de droogstaande koeien (enkel de koeien in de behandelde groep).

Vier keer per jaar vindt dan opvolging van de tankmelk-antistoffen tegenover maagdarmwormen (Ostertagia) plaats. Tenslotte zal CRV de productie- en vruchtbaarheidsgegevens van de koeien opvolgen. Alle onderzoeken en behandelingen zijn gratis. De resultaten worden anoniem verwerkt. Elk deelnemend bedrijf wordt van zijn eigen resultaten op de hoogte gehouden.

Welke melkveebedrijven komen in aanmerking?

Melkveebedrijf met meer dan 50 lacterende koeien.

Bedrijven waar het Ostertagia tankmelkonderzoek in oktober/november 2020 een testresultaat geeft van ≥ 0,8 ODR.

Bedrijven waarvan de productiegegevens beschikbaar zijn via CRV. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over deze studie? Neem dan contact op met Edwin Claerebout via e-mail naar edwin.claerebout@ugent.be of tel. 09 264 73 93.

Lees ook in Melkvee

Meer artikelen bekijken