Startpagina Melkvee

Boerenacties in heel Europa op Wereldmelkdag

Ter gelegenheid van Wereldmelkdag hebben de Europese melkveehouders besloten om in het offensief te gaan. De Belgische melkveehouders hebben begin juni het startschot gegeven voor de verschillende acties door hun krachten te bundelen met organisaties voor ontwikkelingssamenwerking.

Leestijd : 3 min

Ook in Italië, waar Zuid-Tiroolse producenten de noodzaak van een economisch houdbare melkprijs benadrukken, werd op 1 juni actie gevoerd namens de boeren van het land. Als voorbereiding op de acties in juni had de Duitse boerenorganisatie BDM al op 27 mei in Bonn bij het Bundeskartellamt gedemonstreerd onder het motto ‘Kijk goed’. Reden voor deze talrijke acties is dat het economische voortbestaan van vele boeren in de EU op het spel staat - het aantal landbouwbedrijven slinkt snel over het hele continent.

Uit gegevens van een studie die binnenkort gepubliceerd wordt, blijkt dat bedrijfsleiders en gezinsarbeiders uit de melksector van de EU het moeten stellen met een mager gemiddeld inkomen dat ver onder het minimumloon ligt. In sommige landen is de situatie zo ernstig dat de bedrijven helemaal geen inkomen genereren. Het wordt alleen maar erger nu de kosten van de melkproductie met sprongen stijgen als gevolg van hogere voederkosten en -schaarste, klimaatverandering en strengere eisen. De prijzen evolueren niet op dezelfde manier naar boven, maar blijven onmogelijk laag door de huidige problematische politieke kadervoorwaarden.

De Duitse boerenorganisatie BDM demonstreerde al op 27 mei in Bonn bij het Bundeskartellamt onder het motto ‘Kijk goed’.
De Duitse boerenorganisatie BDM demonstreerde al op 27 mei in Bonn bij het Bundeskartellamt onder het motto ‘Kijk goed’.

Gemeenschappelijke ervaringen

De protesterende melkveehouders zijn verenigd door een gemeenschappelijke ervaring: zeer weinig geld bereikt daadwerkelijk de producenten en hun boerderijen voor het intensieve werk dat in de productie van voedsel wordt gestoken. Daarom deden zij met hun acties op 1 juni een dringende oproep aan de zuivelindustrie en aan de beleidsmakers om aanzienlijk betere prijzen voor hun productie te vragen.

Deze eis wordt verder gerechtvaardigd door het feit dat belangrijke Europese en mondiale indicatoren voor de zuivelmarkt, zoals de Global Dairy Trade Index of de Europese boterprijs, in de eerste maanden van 2021 aanzienlijk zijn gestegen. De melkprijzen die aan de producenten worden betaald, zijn echter op een absoluut dieptepunt blijven steken. Dat betekent dat de winsten alleen naar de rest van de voedselproductieketen vloeien, zoals onlangs is aangetoond in een onderzoek naar waardecreatie in Duitse zuivelfabrieken. Dat betekent dat producenten en werknemers in de landbouw niet naar behoren worden beloond en een enorme hoeveelheid werk verzetten tegen een vergoeding van nul. Door die situatie aarzelen jongeren al enige tijd om in de melkproductie te stappen.

Ook in Italië strijdt men voor een hogere melkprijs.
Ook in Italië strijdt men voor een hogere melkprijs.

Ook de arbeid moet duurzaam worden beloond

In het licht van deze uiterst gespannen situatie vragen veel producenten zich ook af waar de financiering van de doelstellingen van de Green Deal eigenlijk vandaan moet komen. Landbouwers zijn bereid om hun bijdrage te leveren aan een duurzamer milieu, maar de totale maatschappelijke kosten daarvan kunnen zij niet alleen dragen. Zij hebben eenvoudigweg de middelen niet. De productie kan alleen duurzaam zijn als de geïnvesteerde arbeid ook duurzaam wordt beloond!

Voor een beter politiek kader vragen de landbouwers dan ook dat doeltreffende instrumenten en maatregelen in de gemeenschappelijke marktordening van het GLB worden verankerd. Daartoe behoren doeltreffende crisisinstrumenten, zoals een effectieve regeling voor volumevermindering, middelen voor crisispreventie, alsmede een verbeterde marktpositie voor producenten en bescherming tegen invoer die de Europese normen ondermijnt. De Green Deal heeft ook een financieringsplan nodig waaruit blijkt hoe de kosten van de algemene maatschappelijke eisen zullen worden gedragen.

De landbouw heeft jonge mensen nodig om voedsel te blijven produceren. Maar zij hebben vooruitzichten nodig. En vooruitzichten kunnen alleen echt worden geboden met een duurzame melkprijs die de kosten dekt en winst garandeert.

European Milk Board (EMB)

Lees ook in Melkvee

Meer artikelen bekijken