Omgevingsvergunning voor nieuwe tomatenkwekerij in Hoogstraten geschorst

Een tomatenbedrijf in Hoogstraten krijgt dan toch geen vergunning.
Een tomatenbedrijf in Hoogstraten krijgt dan toch geen vergunning. - Foto: LBL

Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA) verleende de vergunning voor de kwekerij eind vorig jaar. Het bedrijf zou een oppervlakte bestrijken van 119.400 m2. De vzw Natuurpunt Markvallei ging echter in beroep tegen de vergunning en vroeg zowel de schorsing als vervolgens de vernietiging.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen gaat nu alvast over tot schorsing na een eerste, voorlopig onderzoek. De Raad stelt in zijn arrest dat de kwekerij in de buurt van een natuurgebied ligt, en meer bepaald een habitatrichtlijngebied. Hoewel Natuurpunt aantoonde dat daar natuurwaarden aanwezig zijn die gevoelig zijn voor stikstof, verleende de minister een vergunning voor het bedrijf omdat ze oordeelde dat de stikstofemissie van het bedrijf geen significante effecten zou hebben en er geen betekenisvolle aantasting van het natuurgebied zou zijn. De Raad voor Vergunningsbetwistingen meent echter dat de minister dat niet voldoende onderzocht.

Belga

Meest recent

Meest recent