Belgapom-prijs verandert niet

Belgapom-prijs verandert niet

Met btw bedraagt de Belgapomprijs voor Fontane en Challenger 127,20 euro/ton. De marktstemming voor Fontane en Challenger is prijshoudend met een aanbod dat kleiner dan of gelijk aan de vraag is.

Voor Bintje wordt nu een prijs genoteerd van 150 euro/ton (zonder btw), met btw is dit 159,00 euro/ton. Hier is de marktstemming vast, met een aanbod dat kleiner is dan de vraag.

Fontane

De Belgapomprijs Fontane is de meest gehanteerde prijs, waargenomen op de vorige werkdag voor de variëteit Fontane, voor verwerking tot diepgevroren aardappelproducten , veldgewas 35 mm+, frietgeschikt, af producent, los op wagen, voor onmiddellijke levering/ophaling.

De Belgapomprijs wordt vastgesteld door een commissie met 5 vertegenwoordigers uit de sectie verwerking en 5 vertegenwoordigers uit de sectie handel van Belgapom.

Belgapom

Meest recent

Meest recent