Optimalisatie van NCD-vaccinatie gewenst

Scheef houden van de kop is een typisch kenmerk van NCD.
Scheef houden van de kop is een typisch kenmerk van NCD. - Foto: L. Mahin

De ziekte van Newcastle ((Newcastle Disease of NCD) is een zeer besmettelijke aandoening bij pluimvee. Kippen worden geïnfecteerd via de slijmvliezen van het ademhalingsstelsel en dit geeft aanleiding tot ademhalingssymptomen. Vervolgens kan het virus zich verder spreiden in het lichaam. Dit kan leiden tot zenuwsymptomen zoals het scheef houden van de kop. Bij leghennen kan er op korte tijd een zeer drastische legdaling optreden. NCD kan grote economische schade aanrichten, niet alleen door sterfte van de dieren en legdaling, maar ook door handelsbeperkingen.

NCD is een aangifteplichtige ziekte. Dit houdt in dat symptomen die wijzen op een besmetting met NCD door de houder en/of dierenarts onmiddellijk moeten worden gemeld aan LCE , de lokale controle-eenheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). België was meer dan 20 jaar vrij van deze aangifteplichtige ziekte.

Suboptimale vaccinatie

Ondanks de verplichte vaccinatie werd ons land in 2018 geconfronteerd met een uitbraak van NCD en dit zowel bij hobbydieren als in de professionele pluimveehouderij. Verder onderzoek naar aanleiding van deze uitbraak bracht een meer uitgebreide circulatie van het virus binnen de pluimveehouderij aan het licht.

De oorzaak voor de onopgemerkte spreiding van NCD in de Belgische pluimveehouderij wordt geweten aan een onvoldoende effect van vaccinatie. Dit zorgt ervoor dat de dieren wel beschermd zijn tegen het ontwikkelen van symptomen, maar dat ze het virus toch nog kunnen verspreiden. Zo kan het virus onopgemerkt circuleren op bedrijven. Verschillende factoren kunnen de oorzaak zijn van deze suboptimale vaccinatie.

Onderzoeksproject van start

Hoe kon dit onopgemerkt gebeuren in een volledige gevaccineerde populatie en wat kunnen we doen om dit in de toekomst te vermijden? Een nieuw onderzoeksproject gaat na hoe we deze vaccinatie kunnen optimaliseren, zodat bedrijven beter beschermd zijn tegen de ziekte. In dit project, dat gefinancierd wordt door de FOD volksgezondheid, werken Sciensano, Arsia en CER Groupe samen met Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ).

De onderzoekers identificeren kritische punten die effect hebben op de vaccinatie en stellen praktisch haalbare oplossingen voor. Verder zullen ze verschillende vaccins en vaccinatieprotocollen evalueren. Tot slot zal het project uitzoeken of het gebruik van andere vaccinstammen, die sterker lijken op deze die op dit moment circuleren, een betere bescherming kunnen bieden.

Sciensano, Arsia, CER Groupe en DGZ zullen al deze info verzamelen in een vaccinatiehandboek dat als leid-raad kan dienen om een optimale vaccinatie en bescherming tegen NCD in de pluimveesector in te voeren.

Zijn jouw dieren beschermd?

In het kader van dit onderzoeksproject zijn de projectpartners op zoek naar pluimveebedrijven die hun vaccinatieprotocol willen laten evalueren aan de hand van bloedonderzoeken bij de gevaccineerde dieren.

Wil jij nagaan hoe uniform jouw tomen beschermd zijn tegen NCD na vaccinatie? Wil je je vaccinatieprotocol verder optimaliseren? Neem dan contact op met helpdesk@dgz.be om te bekijken of je in aanmerking komt voor deelname.

DGZ-AV

Meest recent

Meest recent