Uitbraak van hoogpathogene vogelgriep in Frankrijk vergt bijkomende maatregelen in West-Vlaamse gemeenten

Het gevaar van besmetting met het vogelgriepvirus schuilt voornamelijk in contact van pluimvee met besmette wilde vogels.
Het gevaar van besmetting met het vogelgriepvirus schuilt voornamelijk in contact van pluimvee met besmette wilde vogels. - Foto: Pixabay

Dit zijn de nieuwe maatregelen voor pluimveehouders in De Panne, Veurne, Alveringem en Poperinge:

- Alle pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels (waaronder duiven), met uitzondering van loopvogels, moeten worden opgehokt of afgeschermd met behulp van netten.

- Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, andere vogels en broedeieren binnen het beschermingsgebied zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor doorvoer door het gebied over de autowegen of per spoor zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.

- Alle verzamelingen (bijvoorbeeld markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.

- Voor professionele houders gelden bijkomende voorzorgsmaatregelen.

De aanvullende maatregelen die van toepassing zijn voor de pluimveesector kunnen via de website van het FAVV geraadpleegd worden. De beschermingszone kan ten vroegste op 26 december opgeheven worden, afhankelijk van de eindscreening.

Ondertussen zijn er een aantal nieuwe gevallen van vogelgriep bij wilde vogels bevestigd, allemaal in West-Vlaanderen meer bepaald in Oostende, Alveringem en Oudenburg. Daarom waren er sinds 15 november in heel België al maatregelen ingesteld voor alle professionele en particuliere houders van pluimvee.

Het gevaar van besmetting schuilt voornamelijk in contact van pluimvee met besmette wilde vogels. Met de opgelegde maatregelen kunnen we dit gevaar proberen te vermijden. Pas ze daarom strik toe.

Merk je een verhoogde sterfte op of een ander symptoom van ziekte, contacteer dan onmiddellijk je bedrijfsdierenarts. Dierenartsen moeten op hun beurt onmiddellijk de LCE verwittigen in geval van verdenking.

DGZ

Meest recent

Meest recent