Startpagina Pluimvee

Fipronil: Boerenbond vraagt concrete hulpmaatregelen

Vandaag nodigde premier Charles Michel alle actoren uit de pluimveeketen uit op een ‘Task force gezondheidscrisis’, dit naar aanleiding van het Fipronil-schandaal dat de sector treft. Ook Boerenbond-voorzitter, Sonja De Becker, was aanwezig en formuleerde voorstellen van concrete maatregelen ter ondersteuning van de getroffen pluimveebedrijven.

Leestijd : 2 min

Boerenbond raamde eerder deze week de voorlopige schade voor de pluimveehouders al op 10 miljoen euro, een bedrag dat niet te dragen is door de getroffen pluimveebedrijven zelf. Daarom vraagt Boerenbond de overheid om steunmaatregelen.

Het is duidelijk dat de schade veroorzaakt werd door frauduleuze praktijken en dus in de eerste plaats moet verhaald worden op de veroorzakers van de schade. Gezien echter de afhandeling van het gerechtelijk onderzoek lang op zich kan laten wachten en het ook niet denkbeeldig is dat een schadeloosstelling door de schuldigen op niks uitdraait, vraagt voorzitter De Becker aan de federale en Vlaamse regering om alle mogelijkheden van overheidstussenkomst te onderzoeken.

De maatregelen

Concreet werd ten eerste gevraagd om te voorzien in overbruggingskredieten met staatswaarborg voor de getroffen bedrijven. Ten tweede wil Boerenbond een wetgevend initiatief van de federale regering tot uitkering van een vergoeding aan de betrokken producenten, in analogie met de dioxinecrisis (met bijvoorbeeld prefinanciering vanuit het Sanitair Fonds). Boerenbond wil dat er middelen worden vrijgemaakt uit de Europese crisisreserve.

Daarnaast werd ook gevraagd om voor de getroffen sector en bedrijven te voorzien in mogelijkheden van uitstel van betaling van sociale bijdragen als zelfstandigen, van uitstel van betaling van sociale zekerheidsbijdragen als werkgever en mogelijkheden van tijdelijke werkloosheid.

Task force

Premier Michel kondigde op het overleg de oprichting aan van een gezamenlijke Task force door de verschillende regeringen waarin zal nagegaan worden welke steunmaatregelen er genomen kunnen worden voor de getroffen bedrijven. Ook al werden er nog geen concrete engagementen genomen, toch was er volgens Boerenbond een positieve bereidheid vanuit zowel de federale als Vlaamse regering om alle mogelijke steun te onderzoeken.

“We hebben onze voorstellen kunnen voorleggen en stellen vast dat de verschillende regeringen bereid zijn deze met positieve blik te onderzoeken”, reageert Sonja De Becker na het overleg. “Ik reken er op dat er hier nu snel werk van zal gemaakt worden ” alsnog de voorzitter van Boerenbond.

Lees ook in Pluimvee

Meer artikelen bekijken