Pluimveehouders voeren actie aan kabinet Demir en Crevits

Voorzitter van de Landsbond Pluimvee, Danny Coulier, is tevreden met het verloop van de actie: “Wij hebben vooral onze vraag naar toekomstperspectief en rechtszekerheid op tafel gelegd. We hebben aangegeven dat wij een deel van de oplossing zijn, en dat we als sector bereid zijn om ons steentje bij te dragen, zolang dat rendabel blijft.”

Positieve gesprekken

“Wij hebben onze eigen voorstellen toegelicht, want wij zijn ervan overtuigd dat we de klimaatdoelstellingen kunnen halen zonder in te krimpen. Verder vragen we ook wat meer respect en hopen we dat de framing rond ‘megastallen’ stopt. Hoe kan je spreken van een megastal als we daar maar amper een inkomen uit kunnen halen? Ik gaf haar het voorbeeld dat ik voor het drinken van een tas koffie op een terras, 50 kippen moet verkopen”, aldus Danny.

Minister Demir heeft daarop ook de problematiek geschetst waar de politiek al tientallen jaren mee te maken heeft. “Doordat het nemen van maatregelen te vaak werd uitgesteld, moet er nu drastisch ingegrepen worden. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar ik vind het belangrijk dat er nu een goed en duidelijk stikstofkader wordt gevormd. We moeten nu doorbijten. Als we hierdoor zijn, hoop ik dat er de volgende 20 jaar geen sprake meer is van een stikstofarrest. Ik weet dat het nu echt niet gemakkelijk is, maar alle voorstellen liggen nu op tafel, ook die van jullie”, aldus Demir.

Dit jaar nog stikstofakkoord

Ook het gesprek met minister Crevits verliep volgens Danny goed: “Ik heb begrepen dat de minister zeer veel oog en oor heeft voor onze sector, en dat ze met haar collega’s echt tot een oplossing probeert te komen. De ministers zijn ervan overtuigd dat het akkoord nog voor dit jaar zou zijn, maar de uitwerking ervan zal nog wat langer duren.”

Crevits: “Deze week hopen we vooruit te geraken in het stikstofdossier. De pluimveehouders hebben terecht grote zorgen, en het is zeker niet de bedoeling van mezelf en de rest van de regering om de pluimveesector geen perspectief te geven. We willen snel zekerheid scheppen, maar daar moeten we verschillende uitdagingen voor aanpakken.

De minister was ook blij dat tijdens het gesprek de waardering en de framing van de sector aan bod zijn gekomen. Crevits: “We hebben het ook gehad over de voedselprijzen. Veel te weinig geld komt na de verkoop van een product terecht bij de producent, de landbouwer. Dus naast het stikstofdossier is er ook de zorg rond het verdienmodel dat echt niet ok is, en rond het gebrek aan respect dat mensen hebben voor voeding vandaag. Daar moet aan gewerkt worden. We willen dat de landbouwsector leefbaar blijft, want het heeft geen nut om voedsel te importeren. We gaan dus alle input die we vandaag vanuit de pluimveesector gekregen hebben, meenemen. We werken echt aan een oplossing.”

Minister Crevits gaat ervan uit dat er dit jaar nog een stikstofakkoord komt.
Minister Crevits gaat ervan uit dat er dit jaar nog een stikstofakkoord komt. - Foto: SN

Rad van de toekomst

De pluimveehouders hadden voor de ministers ook een rad bij waaraan zij aan moesten draaien (zie foto). Na het draaien werd duidelijk wat er – zogezegd – met hun bedrijf zou gebeuren. Minister Demir moest haar veestapel reduceren, en minister Crevits haar vergunning werd geweigerd. Er was één kans op 6 voor toekomstperspectief en rechtszekerheid, maar doordat daar geen stoppunt was bevestigd, was die optie er eigenlijk helemaal niet. Dat is hoe landbouwers zich vandaag voelen. Alsof ze draaien aan een eindeloos rad met negatieve gevolgen, waarbij de enige positieve uitkomst, hun toekomst, steeds meer een illusie lijkt te worden.

Sanne Nuyts

Meest recent

Meest recent