Startpagina Aardappelen

Sommige aardappelvelden zien af

Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) meldt dat op percelen met suboptimale omstandigheden (droogte, minder goede bodemstructuur …) al een ware slijtageslag aan de gang is.

Leestijd : 2 min

Door de beperkte loofmassa, maar vooral door het daarmee samenhangend beperkte wortelstelsel ziet in sommige gevallen het gewas al zichtbaar af. Een van de mogelijke symptomen zijn afstervende blad-randen. Aan de rand van het blad vindt de meeste verdamping plaats. Mogelijk kon de plant de verdamping niet bijhouden of was er onvoldoende aanvoer van voedingselementen (vanuit de beperkte wortels) om de plantencellen in optimale conditie te houden. Dergelijke gebreksverschijnselen lijken dit jaar meer uitgesproken dan anders.

Ook andere storingen kunnen oorzaak zijn van een gebrekkig opwaarts transport van vocht en nutriënten. Verwelking, dichtgevouwen topblaadjes en vergeling kunnen het gevolg zijn van verstopte vaatbundels veroorzaakt door bacteriën.

Daarnaast kunnen er op het blad ook diverse vlekken voorkomen, waarvan de oorsprong niet meteen duidelijk is. Zo heeft het ras Markies vaak te maken met een fysiologisch probleem dat eigen is aan het ras en dat ten onrechte verward wordt met Alternaria.

Ook hoge concentraties ozon kunnen schade veroorzaken aan het gewas. Ozon tast de celmembranen aan. De cellen lekken en sterven af. In dat geval manifesteert de ozonaanval zich acuut door de vorming van vlekken en geelverkleuring op het blad.

Ook herbicideschade kan in deze fase van de teelt – bij regen na een langere periode van droogte – nog optreden.

Mogelijk zal – in percelen met weinig loofgroei – de afrijping vroeger in gang gezet worden, wat gevolgen kan hebben voor de toepassing van maleïnehydrazide. Deze actieve stof moet ingezet worden in een vitaal gewas om voldoende sapstroom naar de knollen te garanderen. Hoge temperaturen en droogte hebben een negatief effect op deze vitaliteit. De komende weken met voorspelde hoge temperaturen kunnen mogelijk moeilijk worden voor een goede toepassing. Het gewas, de knolsortering en de spuitomstandigheden in de nabije toekomst moeten dus goed bekeken worden om een eventuele vroege toepassing te overwegen.

PCA

Lees ook in Aardappelen

Meer artikelen bekijken