Statiegeldalliantie maakt zich breed

Statiegeldalliantie maakt zich breed

Statiegeld is onderdeel van het verpakkings van minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V). Het plan behoorde tot een serie heikele dossiers die de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois (N-VA) tijdens een ‘superministerraad’ net voor het reces wil oplossen, maar is volgens het kabinet van Schauvliege geschrapt. Het landbouwbelang is duidelijk: zwerfafval kan landbouwmachines beschadigen en kan na het verhakselen in het voeder van dieren en uiteindelijk dus in de voedselketen terechtkomen. Zwerfvuil leidt bovendien tot sterfgevallen bij vee.

Schauvliege wil statiegeld invoeren op flessen en blikjes en plastic zakjes in supermarkten verbieden maar haar plan stuitte op felle kritiek van coalitiepartners N-VA en OpenVld. De voedingsindustrie en supermarkten zijn eveneens fel tegenstander. Ze stelden een alternatief plan op waarbij wel onder meer plastic zakjes uit de hele voedingsretail wordt gebannen, maar geen sprake is van statiegeld. Ook zou tegen 2022 vrijwel alle drankverpakkingen worden ingezameld en gerecycleerd.

Fevia, de Belgische federatie van voedingsmiddelenfabrikanten, stelt dat de budgettaire impact van statiegeld voor de gemeentes betrekkelijk klein, omdat blikjes en plastic flessen een minderheid van het zwerfvuil uitmaken. De kosten voor de opkuis van zwerfvuil zullen volgens Fevia dus niet drastisch dalen. Het statiegeld kost ondertussen wel extra geld, wat bedrijven zullen doorrekenen aan consumenten. Daarnaast vindt de organisatie België onvergelijkbaar met een statiegeldlanden als Duitsland, waar geen blauwe zakken bestaan.

Alliantie groeit

Ondertussen is de Statiegeldalliantie aangegroeid tot ruim de helft van de Vlaamse steden en gemeenten. Recent sloten onder meer de stad Ronse en de gemeenten Overijse, Lede, Haaltert en Lille sloten zich bij de Belgisch-Nederlandse alliantie aan. Ook de belangrijkste landbouwprovincie West-Vlaanderen en vier Vlaamse waterbeheerders meldden zich. De Statiegeldalliantie telt intussen 751 leden, waarvan 270 afkomstig zijn uit Vlaanderen. In Nederland bestaat wel statiegeld op grotere plastic flessen en zit statiegeld op kleine plastic flesjes en blik in de pijplijn.

Betonstop

Een ander heikel dossier dat tijdens de ‘superministerraad’ wel op het bord blijft liggen, is de zogeheten ‘Betonstop’. Volgens het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wordt het vanaf 2040 zo goed als verboden de schaarse open ruimte nog verder aan te tasten. Zo kan meer ruimte ontstaan voor landbouw en natuur, en kan de dienstverlening op het platteland doelmatiger worden ingevuld. De Vlaamse regering keurde eerder een decreet goed dat een hogere vergoeding invoert voor eigenaars die hun bouwgrond omgezet zien in natuur of landbouwgrond. JCB

Meest recent

Meest recent