Startpagina Granen

Het populairste koekje duurzaam geproduceerd

Nieuw is het niet, opmerkelijk is het wel. Eén van ‘s werelds grootste snackbedrijven, Mondelez International, riep Harmony in het leven. Dit is een programma dat ervoor moet zorgen dat landbouwers duurzame landbouwpraktijken volgen in de tarweteelt. Deze tarwe belandt uiteindelijk in de producten van Mondelez International. Om dit Harmony-programma in goede banen te leiden, werkt het bedrijf samen met Walagri, een merk van Arvesta, maar ook landbouwers, molenaars en coöperatie CZAV. Walagri helpt de landbouwers om de juiste beslissingen te nemen.

Leestijd : 4 min

Het Harmony-programma werd in 2008 opgestart in Frankrijk. Mondelez International is onder andere bekend van klinkende merken zoals Milka, Prince en LU. Het bedrijf analyseerde de levenscyclus van de koekjes, van teelt tot transport, het verwerken in de fabriek en uiteindelijk de distributie van de producten. Men merkte op dat 70% van de milieu-impact afkomstig is van de teelt van tarwe.

Om de impact op het milieu te verkleinen lanceerde het koekjesbedrijf een duurzaam ontwikkelingsprogramma voor tarwe zodat de impact op het milieu daalt. Het programma bestaat nu meer dan 10 jaar en is erkend als een excellent programma in het bewerkstelligen van duurzame tarwe, waarbij transparantie en lokale biodiversiteit voorop staan.

Streven naar 100 % Harmony-tarwe

In Frankrijk was het Harmony-programma gelanceerd met 68 landbouwers. Vandaag is dat aantal gestegen tot ongeveer 1.700 landbouwers in Europa, die te vinden zijn in zes verschillende landen: België, Frankrijk, Spanje, Italië, Polen en Tsjechië. Er werd ook bewust gekozen voor landbouwers dicht bij de bedrijven zelf. Daarnaast zijn 26 coöperaties betrokken, net als 13 molenaars. Het is de bedoeling dat in 2022 alle koekjes worden gemaakt met tarwe van landbouwers in het Harmony-programma. Er zou dan 282.000 ton duurzame tarwe geproduceerd moeten worden. Momenteel wordt in Europa vanuit het Harmony programma 177.000 ton tarwe geproduceerd voor de koekjes van Mondelez. Dat komt neer op 75% van de Europese behoefte.

In België zorgen 52 landbouwers en twee bloemmolens via de agrarische expert Walagri en de coöperatie CZAV voor 6.000 ton Harmony-tarwe. Het gaat om een areaal van 400 ha. Dat is goed voor 60% van de totale hoeveelheid tarwe die nodig is in de fabrieken. In Benelux alleen staan er 19 van de 55 fabrieken in België, waarvan drie in België. De koekjesfabriek in Herentals is de tweede grootste van Europa met een productie van 70.000 ton koekjes. De Prince-lijn daar wordt al volledig geproduceerd op Harmony-tarwe.

Duurzame landbouwpraktijken

De landbouwers in het Harmony-programma moeten zich houden aan duurzame landbouwpraktijken. Ze moeten zich houden aan een charter, en in ruil daarvoor krijgen ze een premie voor hun gewassen. Voor Mondelez International wil dat zeggen dat ze moeten focussen op het gebruik van zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen. Dat betekent in de eerste plaats dat met een natuurlijk resistent of tolerant ras gestart moet worden dat minder vatbaar is voor ziekten. Ook een goede gewasrotatie zorgt ervoor dat er minder middelen nodig zijn. Bovendien wordt elke behandeling geregistreerd en beargumenteerd.

Verder wil Mondelez International de koolstofuitstoot verminderen door het gebruik van meststoffen te beperken. Waterbronnen moeten ook beredeneerd gebruikt worden. Ten slotte staat lokale biodiversiteit hoog op het lijstje. Bloemenranden zijn een goede manier. Volgens het charter moet 3% van het tarweperceel bestaan uit bloemenranden of heggen om bijen en vlinders aan te trekken. “Het geeft ook voordelen naar de tarwe toe. Het trekt nuttige insecten aan, zoals lieveheersbeestjes. Zij kunnen de bladluisdruk in het veld inperken”, vertelt landbouwer Jolly Ferdinand. Andere biodiversiteitsacties kunnen ook, zoals het plaatsen van insectenhotels of het bevorderen van de regenwormpopulatie.

Elk jaar verbeterd

Dat het charter werkt, kan men zien aan de cijfers van 2017. Op tien jaar tijd worden er nu 20% minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt en wordt 1.026 ha gebruikt om de biodiversiteit te behouden en te verbeteren. Elk jaar wordt het charter verbeterd. Hiertoe werd in 2014 een netwerk van pilootboerderijen gestart, in samenwerking met de industrie. Daar worden nieuwe teeltmethoden en agro-ecologische praktijken getest voor ze worden toegepast op grotere schaal.

Om te verbeteren is het nodig om de progressie van het gedane werk te evalueren. Sinds 2016 startte Mondelez International met het opstellen van een methodologie om de impact van de Harmony-landbouwactiviteiten op het milieu, maar ook op economisch vlak, te meten. In samenwerking met SMAG, een softwareleverancier voor landbouwkundige en agro-industriële industrie, en Agrosolutions, ontwikkelde Mondelez International het geautomatiseerd rapporteren van gegevens over landbouwpraktijken. Op die manier kan de evolutie gemeten en berekend worden rond stikstof, broeikasgassen, de hoeveelheid nutriënten in het water,... Op dit moment is drie jaar aan data verzameld, en daaruit blijkt dat de landbouwers positief evolueren op landbouwkundig, economisch en milieuvlak.

Walagri begeleidt landbouwers

Walagri, een merk van Arvesta, speelt een belangrijke rol in het hele Harmony-verhaal. Zij staan in voor de opvolging van de landbouw en de begeleiding van het teelproces. “Duurzaamheid en innovatie staan hierbij centraal. Het is de bedoeling dat we de landbouwers begeleiden van zaai tot oogst, wat ook een belangrijke pijler is in het beleid van Arvesta zelf”, vertelt communicatiemanager Stéphanie Deleul. Walagri is marktleider in Wallonië wat betreft de toelevering van landbouwbenodigdheden.

In het kader van Harmony selecteren zij de landbouwers die leveren aan de fabrieken, en begeleiden ze de boeren bij het naleven van het charter. Doel is dat ze het teeltproces optimaliseren. In de depots van Walagri wordt de tarweoogst bewaard en zien ze toe op de kwaliteit van het graan. Zo worden in een geaccrediteerd labo analyses gedaan op de aanwezigheid van mycotoxines en gewasbeschermingsmiddelen en om het respect voor kwaliteitsnormen te bevestigen. Ze garanderen de traceerbaarheid van de ontvangst van tarwe op het Walagri-depot naar de Mondelez-fabriek.

Marlies Vleugels

Lees ook in Granen

Graandeal met 2 maanden verlengd

Granen De graandeal tussen Rusland en Oekraïne is met 2 maanden verlengd. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vorige week meegedeeld. Zowel Rusland als Oekraïne hebben de verlenging van de graandeal bevestigd.
Meer artikelen bekijken