Ruim half miljoen subsidie voor Steunpunt Korte Keten

Landbouwers verkopen via de korte keten direct of bijna direct aan consumenten. Het idee is dat de boer zo een groter deel van de marge kan behouden, meer aparte producten kan verkopen en/of meer direct contact heeft met zijn klanten.
Landbouwers verkopen via de korte keten direct of bijna direct aan consumenten. Het idee is dat de boer zo een groter deel van de marge kan behouden, meer aparte producten kan verkopen en/of meer direct contact heeft met zijn klanten. - Foto: LBL

Het Steunpunt geeft landbouwers advies en vorming, en stimuleert samenwerking. Nathalie Muylle: “het Steunpunt Korte Keten verdient al onze steun. Het is belangrijk omdat via de Korte Keten bedrijven de kans krijgen economische, sociale én milieudoelen te koppelen met een positieve weerslag op de bedrijfsvoering en het creëren van nieuwe marktkansen. Een goede begeleiding gebaseerd op sectorale kennisopbouw is hierbij een must. Vandaar deze subsidie voor het Steunpunt Korte Keten.”

Er is steeds meer interesse in de korte keten, aldus Muylle, zowel bij landbouwers als bij consumenten. Voor landbouwers is het een manier om de banden aan te halen met hun afzetmarkt en hun inkomen te verhogen. Consumenten willen dan weer meer voeling met waar hun voeding vandaan komt. De korte keten heeft ook een kleinere ecologische voetafdruk en draagt zo bij tot een beter klimaat. Het aantal vragen dat het steunpunt kreeg, verdrievoudigde op minder dan tien jaar tijd.

Aanvankelijk zetten vooral melkveebedrijven de stap naar de korte keten, ondertussen gaat het over een veel ruimer assortiment van producten: melk, vlees, fruit, groenten, sierteelt,… Het gaat nu al om ongeveer 3.000 bedrijven.

De korte keten kan het inkomen van landbouwers verhogen, omdat het schakels uit de verkoopsketen knipt die een deel van de potentiele inkomsten afromen. Daarnaast speelt ook de nauwere band met de consument mee. Voor beginnende landbouwers is het vaak onrealistisch om een grootschalig bedrijf op te starten en is de korte keten een goed alternatief.

Meest recent

Meest recent