Startpagina Economie

Europees blijven melkprijzen stijgen

De grote zuivelondernemingen in de EU betaalden in december gemiddeld een voorschotmelkprijs uit van 33,99 euro per 100 kg standaardmelk. Dat is 26 cent meer dan een maand eerder. Milcobel verhoogde de prijs met 1,50 euro en kwam zo met 33,72 euro dichtbij het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit de Europese melkprijsvergelijking van LTO.

Leestijd : 3 min

De gemiddelde melkprijs in december 2019 ligt 33 cent ofwel bijna 1% lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Net als in november zijn de Ierse melkprijzen in december met 1 per 100 kg gestegen. Overigens wordt deze meevaller voor de Ierse melkveehouders beperkt door de relatief lage melkproductie in deze maand. Ook DMK en FrieslandCampina hebben de melkprijzen met zo’n 1 per 100 kg verhoogd. De meeste overige zuivelondernemingen hebben hun melkprijzen niet gewijzigd.

Nu alle maandelijkse (voorschot) melkprijzen bekend zijn, kan een goede inschatting worden gemaakt van de melkprijsontwikkeling in het afgelopen kalenderjaar. Gemiddeld lag de prijs - exclusief nabetalingen - 1% lager dan een jaar eerder, op 33,49 euro. Milcobel noteert 32,25 euro. De Italianen van Granarolo leven met een melkprijs van boven de 39 euro in een parallelle werkelijkheid. Het Nederlandse FrieslandCampina en de Franse zuivelondernemingen komen boven 35 euro uit. De Ieren bungelen met 30 tot 31 euro onderaan.

Melkprijzen

Meest opvallend is dat de maandelijkse melkprijzen in 2019 relatief zeer stabiel waren. Dit geldt niet alleen ten opzichte van 2018 toen er sprake was van relatief grote verschillen, maar ook in vergelijking met het gemiddelde van de jaren 2013 t/m 2017. Het vlakke patroon van de melkprijzen wekt de indruk dat ook de opbrengstprijzen van zuivelproducten in 2019 vrij stabiel waren, aldus LTO. Wellicht geldt dat voor de kaasmarkt, maar niet voor mager melkpoeder en boter. De markt voor mager melkpoeder heeft zich na een aantal zwakke jaren in 2019 duidelijk hersteld met flink hogere opbrengstprijzen. Voor boter gold min of meer het omgekeerde. Het marktherstel vond vooral plaats na deze zomer.

Melkaanvoer

De Nederlandse zuivelorganisatie NZO voegt aan de cijferreeks een marktanalyse toe. De Nederlandse melkaanvoer laat sinds augustus een toename zien. In december steeg het volume met 3,7%. Deze groei is niet meer dan een gedeeltelijk herstel van de sterke daling, die vorig jaar plaatsvond als gevolg van de fosfaatregelgeving en het na-ijleffect van de grote droogte in de zomerperiode. Uiteindelijk kwam het volume in het gehele kalenderjaar 2019 0,7% (-92 miljoen kg) lager uit dan in 2018.

De EU melkaanvoer nam in november met 0,7% toe, analoog aan de groei in de twee maanden daarvoor. Cumulatief lag de EU-melkaanvoer in de eerste elf maanden van 2019 0,5% hoger dan in 2018. De stijging in Frankrijk en Nederland zette door. Ook Duitsland noteerde een groei, hoewel deze nog altijd onder de 1% lag. De Ierse melkaanvoer daalde fors in oktober en november, nadat in september al geen sprake meer was geweest van groei. Hiermee kwam een einde aan een periode van exponentiële stijging. De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in november, Australië uitgezonderd, een lichte toename zien.

Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in de periode tot en met november nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2018. De boterprijs is sinds begin november vrijwel onveranderd gebleven.

Marktprijzen

De markt is volgens NZO momenteel stabiel en heeft een vrij vaste ondertoon. De vraag naar boter is redelijk en komt hoofdzakelijk vanuit de interne markt. Er is vanuit de EU nauwelijks sprake van export. De prijs van mager melkpoeder heeft sinds medio januari, na anderhalve maand stabiel te zijn gebleven, weer de stijgende lijn te pakken. Er is sprake van een goede vraag op de wereldmarkt. De prijzen lopen daarom stapje voor stapje verder op. De notering van vol melkpoeder (26% vet) liep in januari langzaam terug. Export was nauwelijks mogelijk, waardoor er lichte druk op de prijzen ontstond. Eind januari lijkt de daling tot een einde te zijn gekomen, een weerspiegeling van langzaam toenemende afzetmogelijkheden voor Europees product op de wereldmarkt.

Lees ook in Economie

Meer artikelen bekijken