Colruyt moet draagvlak zoeken voor mosselboerderij

Het supermarktbedrijf heeft een vergunning aangevraagd voor het project ‘zeeboerderij’.
Het supermarktbedrijf heeft een vergunning aangevraagd voor het project ‘zeeboerderij’. - Foto: Pixabay

Colruyt hoopt, indien alles volgens plan verloopt, over 2 jaar Belgische mosselen te oogsten in een eigen 'zeeboerderij'. Het supermarktbedrijf heeft een vergunning aangevraagd voor het project, dat er vijf kilometer voor de kust van Nieuwpoort moet komen. De stad en de vissers zijn geen voorstander.

Er is een Visserij Effecten Rapport nodig voor het project, zei Crevits woensdag. Volgens de minister kan er op basis van de huidige informatie geen degelijke kosten-batenanalyse van het project gemaakt worden. Op basis van de huidige informatie is het niet duidelijk wat de economische impact is op de bestaande visserij.

Ze wil dat Colruyt gedragenheid zoekt bij de lokale gemeenschap en dat het partnerschappen aangaat met andere mariene en kustgebonden initiatieven. "Dat is essentieel om aan te tonen op welke concrete manieren het project een meerwaarde betekent voor zowel de lokale gemeenschap als voor de rest van de Vlaamse voedselketen."

Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden, vindt ze. "Met de opgedane kennis wensen we de lokale vis-, schelpdier- en zeewierproductie via aquacultuur te verhogen. Volgens de projectpartners is er ondanks de aanwezige risico's op technisch gebied toch een goed plan met financiële draagkracht en engagement en tonen ze aan dat dergelijk commercieel initiatief in ons Belgisch deel van de Noordzee ook effectief haalbaar en rendabel moet zijn."

Belga

Meest recent

Meest recent