Startpagina Economie

BelOrta staat bovenaan op Vlaamse lijst van GMO-steun voor producentenorganisaties

Voor een sterke Vlaamse landbouw zijn de branche- en producentenorganisaties (PO) heel belangrijk. Ze zorgen voor een betere onderhandelingspositie van de landbouwers en voor een betere werking van de keten. BelOrta verkreeg in 2018 van alle Vlaamse producentenorganisaties de meeste GMO-steun. Op 2 Coöperatie Hoogstraten en op 3 REO Veiling.

Leestijd : 2 min

Telers worden door het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid aangemoedigd zich aan te sluiten bij zulke PO’s. Die ontvangen steun voor het uitvoeren van operationele programma's, op basis van een nationale strategie. Er wordt ook steun verleend om inkomensschommelingen als gevolg van crisissen te milderen.

Ordening van markten

Verder gaat steun naar crisispreventie- en crisisbeheersingsmaatregelen in het kader van de operationele programma’s, zoals het uit de markt nemen van producten, groen oogsten/niet oogsten, afzetbevorderings- en communicatie-instrumenten, opleiding, oogstverzekeringen, hulp om bankleningen te verkrijgen en het dekken van de administratieve kosten voor het opzetten van onderlinge fondsen (door landbouwers beheerde stabilisatiefondsen).

In 2018 voerde BelOrta, goed voor 1.236 aangesloten leden, de Vlaamse lijst van producentenorganisaties aan met een GMO-steunbedrag van bijna 21 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V), die Karolien Grosemans (Vlaams Belang) opvroeg. De meest recente cijfers zijn die van 2018. Die voor 2019 worden pas in het najaar bekend.

PO

Sinds 2014 laat het GLB nieuwe vormen van samenwerking binnen de agrovoedingsketen voor alle sectoren toe. Het gaat om producentenorganisaties, unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties. Deze structuren waren al bekend in de groenten- en fruitsector, en sinds kort ook in de zuivel-, varkens- en vleesveesector. In deze goed draaiende organisaties wordt kennis uitgewisseld, samengewerkt rond innovatie, coöperatieve verkoop van producten…

Voordelen zijn velerlei: betere onderhandelingspositie van de landbouwers/producenten in de keten, betere relatie tussen producenten en de andere schakels in de agrovoedingsketen, betere werking van de keten, betere positie van de Vlaamse spelers op de Europese en wereldmarkt…

In het kader van het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling krijgen ook nieuwe PO’s steun voor hun opstart. Die wordt voor 5 openvolgende jaren uitbetaald, maximaal 30.000 euro per jaar. In 2016 werden 4 PO’s geselecteerd: 2 in de zuivelsector (Dairycam - de leveranciersvereniging van FrieslandCampina- en Beste Melk), 1 in de varkenssector (VPOV) en 1 in de pluimveesector (VPOL). In 2019 werden 3 producentenorganisaties geselecteerd, telkens in het vleesvee: POVV, Vlaams Hoeverund en Belgische Veehouders. De uitbetaalde steun aan PO’s voor 2019 zijn pas bekend vanaf 15 oktober 2020, aldus het departement Landbouw & Visserij.

Naast de producentenorganisaties zijn er in Vlaanderen ook enkele brancheorganisaties (BO): vandaag zijn er 3 BO’s. Het gaat om de vzw MilkBE, vzw Vlas en Hennep en vzw Belpotato.be. Die BO’s krijgen Vlaamse noch Europese steun.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Economie

Lijnzaadsector trekt aan alarmbel over importtarieven op Russische landbouwproducten

Economie De sector van lijnzaadverwerkende bedrijven -in België vooral familiebedrijven- trekt aan de alarmbel rond het voorstel van de Europese Commissie om de invoertarieven voor graan, oliezaden en afgeleide producten uit Rusland en Wit-Rusland te verhogen. "Dat betekent een zware klap voor het voortbestaan van de Europese bedrijven die lijnzaad verwerken", klinkt het in een persbericht van Liprobel, de organisatie die de belangen van producenten van plantaardige oliën en vetten behartigt.
Meer artikelen bekijken