Startpagina Economie

Mondiale oogstramingen: graanvoorraden stijgt naar record

De wereldwijde tarwevoorraad stijgt met 2 miljoen ton naar een record van 316,8 miljoen ton. Dat blijkt uit de gezaghebbende oogst- en voorraadramingen van het Amerikaanse landbouwministerie (USDA). De USDA heeft oogstverwachtingen voor de VS, Rusland en Brazilië verhoogd. Voor de EU schrijven de Amerikanen een min op. Op de maïsmarkt ziet de USDA ook de voorraad toenemen met circa 2 miljoen ton.

Leestijd : 3 min

Het rapport ziet de Amerikaanse tarweoogst in het seizoen 2020/21 stijgen met 1 miljoen ton. Die wordt gecompenseerd door een lagere import, grotere export en uiteindelijk iets lagere eindvoorraad. Voor de rest van de wereld voorziet de USDA een productiestijging van 1,5 miljoen ton voor Rusland (tot 78 miljoen ton totaal) Oekraïne haalt met 27 miljoen ton naar verwachting 500.000 ton meer binnen dan eerder verwacht. Voor Canada blijven ramingen gelijk op 34 miljoen ton.

Tegelijk denkt de USDA dat de EU 4 miljoen ton minder tarwe zal oogsten, namelijk 135,5 miljoen ton. Een jaar eerder was dit nog bijna 155 miljoen ton maar onder meer de droogte hakt erin. Omdat naar verwachting minder tarwe zal worden aangewend voor veevoeder en ook minder zal worden uitgevoerd, neemt de voorraad in de EU toch toe met 2 miljoen ton tot 13,6 miljoen ton. Voor Turkije en Kazachstan wordt een min van 1 miljoen ton opgetekend.

Als we kijken naar grote netto-importeurs dan produceert Brazilië 1,1 miljoen ton minder (6,8 miljoen totaal), maar toch importeert het minder, mogelijk door de economische krimp of lage vleesprijzen - die leiden tot het terugschroeven van dierlijke productie. Andere belangrijke importeurs, zoals China en Japan, blijven in de ramingen ongeveer evenveel als eerder gedacht importeren.

De EU voert met name tarwe uit naar Noord-Afrika. Het gaat dan vooral om Frans graan. De Noord-Afrikaanse vraag neemt in de ramingen heel licht toe tot 29,4 miljoen ton. De oplopende tarwevoorraad vertaalt zich mogelijk in druk op noteringen. Hoe kleiner de reserves zijn, des te kleiner de kans dat het aanbod een sterk oplopende vraag niet kan bijhouden. Of een tegenvallende oogst leidt tot tekorten. Meer dan de helft van de mondiale tarwevoorraad ligt overigens in China en is dus immobiel.

Maïs

De USDA ziet de maïsvoorraad in het seizoen 2020/21 met 2 miljoen ton oplopen tot 317,5 miljoen ton. De VS produceert met 388 miljoen ton liefst 7 miljoen ton meer dan eerder aangenomen. Waarbij opgemerkt dat recent stormschade in Iowa en droogte in een deel van de ‘Corn Belt’ op de achtergrond wel tot wat zorgen leidt. Het land domineert de handel. Oekraïne haalt 500.000 ton meer binnen dan eerder geraamd. Voor de andere grote producenten van maïs - de EU hoort daar niet bij - zijn de ramingen ongewijzigd.

Aan de importkant is alleen de raming voor de EU fors bijgesteld. De EU produceert volgens de inschattingen van de Amerikanen 500.000 ton minder maar heeft ondertussen wel meer van het graan nodig, met name voor verwerking tot veevoeder. De EU zal daardoor met 25 miljoen ton 2 miljoen ton meer importeren dan eerder gedacht. Bij andere grote invoerders als China, Japan en de andere grote invoerders is effectief niks veranderd. Ook op deze markt heeft China een groot deel van de wereldvoorraad op haar grondgebied: 194 miljoen ton.

Jan Cees Bron

Lees ook in Economie

Belgapomprijs vlakt terug af na stijging

Aardappelen Vorige week steeg de Belgapom-notering voor de eerste keer sinds februari. Deze week blijft de prijsnotering voor de rassen Fontane en Challenger dezelfde als vorige week, 400 euro/ton (zonder btw).
Meer artikelen bekijken