Sluiting horeca: Fevia vraagt steunpakket voor voedingsbedrijven

De voedingssector dreigt door de sluiting van de horeca honderden miljoenen aan omzet te verliezen.
De voedingssector dreigt door de sluiting van de horeca honderden miljoenen aan omzet te verliezen. - Foto: LBL

Dat bedrag komt nog bovenop de impact die ze tot nog toe voelden sinds de start van de coronacrisis. Het gaat dan om leveranciers van onder meer vlees, brood, aardappelproducten, zuivel en chips. “We pleiten dan ook voor een globaal steunplan dat de gehele keten beschermt, inclusief de vele toeleveranciers uit de voedingsindustrie”, aldus Bary Buysse, CEO van Fevia. “We roepen onze overheden op om samen uit deze crisis te geraken, ervoor te zorgen dat de bedrijven het hoofd boven water kunnen houden en jobverlies zoveel mogelijk te vermijden. Het is belangrijk dat we de ganse keten in stand houden en ervoor zorgen dat iedereen deze moeilijke periode kan overbruggen.”

Fevia vraagt concreet om een verlenging en uitbreiding van de maatregel de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona), zodat alle getroffen voedingsbedrijven er beroep op kunnen doen en om maatregelen voor bedrijven die zwaar omzetverlies leiden. Daarnaast kan de overheid volgens Fevia ook voorzien in flexibiliteit in de betaling van sociale en fiscale bijdragen en in een versoepeling van de criteria voor de financiering en de regeling van de staatswaarborg voor kmo’s, de zogenaamde bazooka.

Algemeen Boerensyndicaat heeft de federale minister van landbouw David Clarinval gevraagd ook de primaire sector niet te vergeten, want zij worden uiteindelijk ook getroffen door de sluiting van de horeca.

Jan Cees Bron

Meest recent

Meest recent