Grimme vernieuwt aardappelplanters

TerraProtect PRO zorgt voor erosiebescherming in de aardappelteelt.
TerraProtect PRO zorgt voor erosiebescherming in de aardappelteelt. - Foto: Grimme

Bij de vierrijige bekerpootmachines GL 420 en GL 430 past Grimme een nieuwe individuele rijenschakeling als basis voor de automatische sectieschakeling toe.

Goedkoper alternatief

Deze individuele rijenschakeling is een goedkoper alternatief voor hydraulische aandrijving per rij.

De vier pootelementen worden aangedreven door een hydrauliekmotor die een doorlopende as aandrijft waarbij op elk pootelement een elektromagnetische koppeling is gemonteerd. De pootelementen kunnen snel en comfortabel vanaf de bedieningsterminal aan- en uitgeschakeld worden. Optioneel kan het schakelen van de pootelementen middels Section Control volledig automatisch en afhankelijk van de GPS-positie plaats vinden.

Erosiebescherming

Voor het seizoen 2021 kan de vierrijige bandpootmachine GB 430 optioneel met het TerraProtect PRO voor erosiebescherming in de aardappelteelt uitgevoerd worden.

Het TerraProtect-systeem bestaat uit per rij een woelertand met steenbeveiliging en een navolgende dwarsruggentrekker. De woelertanden maken de grond los en vergroten zo het waterbergend vermogen van de grond. De aan de rugcontour aangepaste dwarsruggentrekker creëert de dwarsruggetjes voor wateropslag en voorkomt daarmee het wegspoelen van waardevolle grond gedurende veel neerslag. Vruchtbare grond wordt daarmee beschermd en tegelijkertijd wordt de watervoorziening van de planten gewaarborgd.

Het TerraProtect PRO overtuigt door een intelligente aansturing en een comfortabele bediening vanuit de cabine. De maximale bescherming tegen bodemerosie wordt bereikt door de uniforme afstand tussen de dwarsruggen, zodat overal dezelfde hoeveelheid water kan worden opgeslagen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een regeling die zich automatisch aanpast aan de rijsnelheid. Voor verhoogd bedieningscomfort biedt het TerraProtect PRO een comfortabele uitschakeling per rij alsmede een geïntegreerde rijpadenschakeling.

Gebruiksvriendelijker koppelen

Voor het eenvoudig aan- en afkoppelen zijn nu alle beschikbare dissels voor de getrokken bekerpootmachine GL 430 standaard met een hydraulische steunpoot uitgevoerd. Tegelijkertijd beschikt de GL 430 over een nieuwe slangengarderobe, waarmee het aan- en afkoppelen van hydrauliek- en luchtaansluitingen comfortabel kan gebeuren. Bovendien is de slanggeleiding geoptimaliseerd om het gemakkelijker te maken om de slangen naar de tractor te leiden.

Meest recent

Meest recent