Startpagina Edito

Edito: De strijd om kostbare landbouwgrond

De polders nabij het havengebied van Antwerpen waren ooit zowat de vruchtbaarste gronden die men zich kan indenken. Vandaag liggen ze er desolaat bij… geen boeren aan het werk, geen weelderige akkers, zelfs geen boom of grasland meer. De ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder is intussen al enige tijd aan de gang.

Leestijd : 2 min

De Hertogin Hedwigepolder ligt (of moeten we intussen ‘lag’ zeggen?) langs de Schelde in het grensgebied van Zeeuws-Vlaanderen en Vlaanderen. De regio bleef de voorbije jaren uit de luwte van de media. Toch werd er gedurende 14 jaar gestreden om dit vruchtbare landbouwgebied te vrijwaren van het zilte water.

De Hedwigepolder werd in 1907 ingepolderd. Meer dan een eeuw werd hier vooral aan landbouw gedaan. Velen leerden dit plaatselijke boerenleven kennen via het boek ‘Dit is mijn hof’ van auteur Chris De Stoop. De Stoop groeide er immers op als boerenzoon en keerde er nadien ook terug naar de ouderlijke hoeve om er nog tijdelijk te boeren.

De Stoop keerde vorige week nog eens terug. Hij toonde in een Facebookbericht hoe zijn vernietigde ‘habitat’ er vandaag bijligt… desolaat en verlaten. Het lijkt alsof er nooit bewoning noch landbouw is geweest. Alhoewel de bij het bericht geplaatste foto op een toekomstig industriegebied lijkt, moet het hier binnen afzienbare tijd een natuurgebied met slikken en schorren worden. Het project wordt uitgevoerd om natuur te herstellen ‘die door menselijk ingrijpen en natuurlijke processen’ is verloren gegaan. Het nieuwe natuurgebied is natuurlijk ook een compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. Eeuwenoude natuur moest dus wijken om kunstmatig nieuwe natuur aan te leggen. Het blijft een schrijnend verhaal met verlies van kostbare landbouwgrond.

Goede landbouwgrond is nochtans schaars. De nood aan ruimte is bij onze noorderburen vandaag zelfs zo groot dat de Nederlandse land- en tuinbouworganisatie LTO opnieuw pleit voor inpoldering. Ze wil alvast een onderzoek om in de Noordzee nieuwe landbouwgronden te creëren… Volgens LTO-voorzitter van der Tak zou je met landwinning in de Noordzee een hoop ondernemers meer lucht kunnen geven. Die nieuwe polder zou immers ruimte kunnen bieden voor moderne en duurzame vormen van veehouderij, pootgoedteelt, groenten, bloemen en bollen. Vooral deze sectoren zitten namelijk verlegen om extra hectares.

Nederlanders hebben dan wel een knap parcours van land winnen van het water, toch stemt het verhaal van de Hedwigepolder tot nadenken.

Anne Vandenbosch

Lees ook in Edito

Meer artikelen bekijken