Startpagina Edito

Edito: Problemen veroorzaken versus kennis cultiveren

Uit een gesprek met het Bieteninstituut leerden we dat er grote uitdagingen voor de bietenteelt zijn. Hoe moet de sector in de toekomst omgaan met vergelingsziekte, onkruidbeheersing, rendabiliteit...?

Leestijd : 2 min

Als we terugkijken naar de oorsprong van voornoemde uitdagingen – een mooi woord voor problemen – dan stellen we vast dat veranderende wetgeving aan de basis hiervan ligt. Grof gesteld worden hier problemen gecultiveerd door overheden en kan de (onderzoeks)sector op zoek naar kennis en oplossingen om dit op te vangen. Dan laten we de financiële kost en het tijdsbeslag van de zogenaamde oplossingen nog even buiten beschouwing, net als dieselverbruik, CO2-uitstoot, enzomeer. Het is toch spijtig dat we van de politiek niets anders te zien krijgen.

Door het afschaffen van neonicotinoïden (zaadbescherming), rukt de vergelingsziekte, overgedragen door bladluizen, stevig op. Dit wordt nu opgevangen door volleveldsbespuiting(en), en dus ook door meer toegepaste actieve stof (chemie). Gelukkig is de biet geen bloeiend gewas. Het initieel doel van de wijzigende wetgeving – namelijk bijen beschermen – wordt hier echter ook niet echt gehaald. De neonics zijn al enkele jaren verdwenen en met de bijenpopulatie gaat het niet beter. Dan werkt deze Europese oplossing dus niet! Het lijkt er zelfs op dat we op dit vlak achteruitboeren.

Gelukkig beschikken we in België en in de ons omringende landen over performante onderzoeksinstellingen om oplossingen te bieden voor de uitdagingen – problemen dus – van de sector. Helaas botsen ook deze op ongemakken zoals beschikbare budgetten, het vinden van gekwalificeerd personeel enzovoort. Het lijkt wel of het ene probleem het andere met zich meebrengt. Wij denken liever in termen van oplossingen!

Wat dat betreft, wordt het steeds duidelijker dat de mens op zijn eigen brein en handelen is aangewezen. We moeten afstappen van het idee dat de overheid de problemen wel oplost. Al is het natuurlijk moeilijk om zelf in een ‘landbouwwereld’ waar het bulkt van de regels en normen, zeker op het vlak van gewasbescherming, een oplossing te vinden.

Doordacht anticiperen, creativiteit en ondernemerschap is de weg vooruit. Dan zijn wij als redactie blij dat we voor een vakblad werken en dat we de sector kunnen informeren over zowel uitdagingen als oplossingen en nog meer over het verspreiden van kennis. Een eensluidend antwoord is er niet. Gelukkig telt onze sector een diversiteit aan bedrijven en bedrijfstypes die al meermaals bewezen hebben uitdagingen te kunnen aangaan. Dan zijn we fier om mee te werken aan jullie toekomst. Eens te meer luidt het motto van dit vakblad: lezen om te weten. Kennis cultiveren dus!

Tim Decoster

Lees ook in Edito

Edito: Europese theorie versus Vlaamse praktijk

Edito De theorie van het Europese politieke beleid botst wel eens met de Vlaamse realiteit. Het is jammer dat het vaak maar blijft botsen en dat oplossingen ver weg liggen. Er gaat zo niet enkel kostbare tijd verloren, maar ook motivatie en kennis.
Meer artikelen bekijken