Startpagina Uw stem

Opinie: Het verband tussen corona en mond- en klauwzeer

Maart 2021 coronapandemie en 8 maart 2001 mond- en klauwzeer: is er een verband? Jazeker!

Leestijd : 4 min

Geitenhouder Renaat Devreese herinnert ons aan mond- en klauwzeer (MKZ) en de enorme impact die deze ziekte had op zijn bedrijf. Waarom mag men bij uitbraak niet vaccineren tegen MKZ? Hij vergelijkt met Covid-19.

Corona

Vandaag worden we allen opgeroepen ons te laten vaccineren, ook al hebben velen vragen over de strategie, de vaccins, de aanpak tegen corona. Veruit de grootste groep mensen laat zich vaccineren, om zich te beschermen tegen de ziekte. Anderen doen dit niet direct om zichzelf te beschermen, maar uit verantwoordelijkheid, uit zorg voor de ander. Ze doen het voor de ouderen, zodat ze weer familie en hun dierbaren kunnen omarmen of uit solidariteit met jongeren, zodat ze hun jong zijn, kunnen vieren en ten volle kunnen beleven.

En er wordt stevig op ingezet. Stel je kritische vragen over de vaccins, over de farmalobby, over de aanpak van de epidemie, dan word je snel gebrandmerkt als antivaxer. Dat is duidelijke taal, dan ben je tegen, je bent anti, je wordt vakkundig in de hoek van de ‘slechten’ gezet.

Mond- en klauwzeer

20 jaar terug brak in Engeland mond- en klauwzeer uit. Ongevaarlijk voor mensen, wel gevaarlijk voor tweehoevige dieren, zoals runderen, schapen, herten, geiten... De dieren worden ziek, de zwaksten sterven, het grootste deel maakt de ziekte door, maar herstelt weer. In Engeland werden toen miljoenen dieren afgemaakt om de ziekte in te perken. In Nederland waren het honderdduizenden dieren en ook in ons land werden vele duizenden dieren afgemaakt. Decennialang werd stelselmatig gevaccineerd tegen mond- en klauwzeer.

Eind de jaren 80 werd op Europees niveau beslist om niet meer te vaccineren, omdat dit handelsbelemmeringen gaf, gezien het grote belang van de export naar andere werelddelen. Het gaat vrijwel uitsluitend over de export van vlees. Voor zuivel is er geen probleem. Gezien alle zuivel bestemd voor export al een warmtebehandeling ondergaan heeft, is er geen gevaar voor verdere besmetting.

Het gevolg van niet vaccineren is dat je een blijvend risico toelaat op een nieuwe epidemie. Mond- en klauwzeer is immers een zeer besmettelijke ziekte, die constant op meerdere plaatsen in de wereld woedt. Met onze geglobaliseerde wereld is het zo weer verder verspreid. Sinds het verbod op vaccinatie is de strategie bij ziekte: stamping out, het massaal afslachten van zieke dieren en dieren die mogelijk in contact kwamen met de ziekte. De dieren worden geofferd om het belang van de vleesexport of vleeslobby te dienen, zonder onderscheid tussen slachtdieren en fokdieren, want daar zit een erg belangrijk verschil. Slachtdieren, zijn zoals de naam het zegt, bestemd om geslacht te worden en zijn voor het overgrote deel in handen van de agro-industrie. Fokdieren maken deel uit van wat boerenlandbouw is. Generatie op generatie worden de goede fokkwaliteiten doorgegeven. Zulke dieren afmaken is dus vele keren ingrijpender, niet alleen voor de boer zelf, maar ook voor de volgende generatie.

Maart 2001

Omdat wij 6 weken voordien enkele fokgeiten kochten in Engeland, waren wij een verdacht bedrijf. Er kwam een bevel om al onze geiten af te maken. Na een felle juridische en publieke strijd verloren we. Op 8 maart werden al onze geiten en pasgeboren lammeren één voor één afgemaakt. De volgende morgen maakte het ministerie bekend dat alle dieren kerngezond waren...

Daar sta je dan als boer, machteloos, in je diepste zijn geraakt in alles wat voor je zo belangrijk is, werken met leven, mogen werken met leven.

Daar sta je dan als vader. Hoe leg je dit uit aan je kinderen, prille tieners? Zelf weet je geen blijf met je verdriet, wat dan met je kinderen? Wat met je verhalen over zorg voor leven? Het belang van goed, gezond voedsel, voedsel dat je echt voedt?

Diepe verbinding

Na 20 jaar blijft het knagen. Na 20 jaar blijven tranen bovenkomen als het ter sprake komt. Vorig jaar tijdens de cursus biodynamische landbouw, kwam ik de woorden ‘intieme verbinding’ tegen. Ik dacht, dat is het. Als boer heb je zo’n diepe verbinding met je boerderij, je dieren, de grond. Een verbinding die zoveel verder gaat dan je dieren graag zien, dan je grond goed verzorgen, dan een manier van leven. Het is je diepste zijn. Het is de essentie van je zijn.

Je doet het uit liefde voor je dieren, liefde voor de kaas die je maakt, voor de bijzonder waarde van voedsel, voor je klanten, en ja, ook uit liefde voor jezelf.

20 jaar na datum is er nog steeds geen plan van aanpak wanneer de ziekte hier terug is. Opnieuw eist de machtige vleeslobby dat er dan massaal geslacht wordt. Geen vaccinatie dus, ook geen noodvaccinatie om zoveel mogelijk dieren te beschermen bij dreiging van de ziekte.

Vaccineren tegen corona?

Ja, zoals gezegd uit solidariteit, uit zorg, uit verantwoordelijkheidszin naar anderen. Maar geef ons als boer nu eindelijk ook het recht onze dieren te mogen beschermen. Om onze dieren te mogen vaccineren als er ziekte dreigt. Om wat boerenlandbouw generaties lang heeft voortgebracht en opgebouwd te mogen doorgeven aan de volgende generaties, zodat we niet opnieuw moeten overgaan tot een barbaarse manier van ziektebestrijding.

Hoog tijd dat de agro-industrie waarde hecht aan leven, dat ze zorg draagt voor leven. Hoog tijd dat ook Vlaanderens grootste landbouworganisatie dezelfde zorg draagt, zowel voor leven als voor boeren.

Hoog tijd dat beiden zich niet langer opstellen als de grootste antivaxers.

Renaat Devreese, boer op ‘t Reigershof

Lees ook in Uw stem

Meer artikelen bekijken