Startpagina Uw stem

Opinie: Staan pronken op de verkeerde plaats...

Een van onze lezers vond het ongehoord dat de burgemeester van De Haan prominent op de foto’s van de opening van de Dag van de Landbouw stond... Hij kroop in zijn pen.

Leestijd : 2 min

Op de Dag van de Landbouw staat burgemeester Vandaele in volle pracht en praal op de foto, omdat hij mee wil zweven op de positieve vibe van deze schitterende dag. Dat de landbouw in het algemeen lijdt onder zijn politieke beslissingen is een ver-van-zijn-bedshow. Denken we maar aan de fietspaden, de historische weilanden, trage wegen… De politiek moet kunnen pronken met haar realisaties.

Ze neemt onze vruchtbare en best gelegen grond af om een fietspad aan te leggen. Van onderhandelingen omtrent de prijs is er geen sprake geweest, wat de burgemeester ook mag beweren.

De prijs was bepaald op 6 euro per m2 en wie hiermee niet akkoord ging, werd bedreigd of gedagvaard voor de rechtbank. Nu staan we daar, maanden later, expert door de rechtbank aangesteld en nog steeds geen akkoord. De marktwaarde van de grond ligt echter een heel stuk boven de prijs die door de overheid werd bepaald.

Intussen is onze mooie en vruchtbare teelaarde afgegraven door de aannemer die het fietspad aanlegt, en is de teelaarde door hem duur verkocht. Zelf hebben we de kans niet om onze eigen grond te gebruiken.

Het fietspad loopt door een beschermde zone van het Duinendecreet. Ook dit was voor de burgemeester geen beletsel om de werken te kunnen uitvoeren. Dat is eenvoudig als je zelf de spelregels bepaalt.

Bij de aanleg is er totaal geen rekening gehouden met de mogelijkheden voor de landbouwers om bieten te laden. Nu is dit niet meer mogelijk omdat het fietspad, de groene zones en de grachten te breed zijn om vanop het land te laden. Dat werd opnieuw beslist zonder overleg met de landbouw. Bij de aanleg van de nieuwe weg werden paaltjes en obstakels geplaatst, zodat het voor de landbouwmachines (bijna) onmogelijk wordt om nog te passeren.

Dat gebeurde allemaal onder het mom van veiligheid, maar in feite zijn het pesterijen.

Laat de politiek alstublieft zeer diep nadenken voordat ze nog dergelijke ingrijpende beslissingen neemt, en overleg met de plaatselijke landbouwers. Dan zal het boerenverstand primeren en zullen er wel juiste beslissingen kunnen genomen worden, die wellicht financieel gunstiger zijn dan de nu genomen beslissingen.

In de huidige crisistijden is dit een niet te verwaarlozen punt.

Laten we hopen …

Naam bekend bij de redactie

Lees ook in Uw stem

Opinie: Landbouwonderzoeker, kijk eens over het hek!

Uw stem Juni is voor studenten traditioneel een maand vol examens. Voor landbouwonderzoekers is het dan weer een maand vol veldbezoeken. Overal te lande tonen wetenschappers dan de resultaten van hun werk in hun living labs. Onderzoek dat in Vlaanderen bijzonder divers is. Van op natuur gebaseerde oplossingen tot spitstechnologie, van voedselbossen tot vertical farming, alles komt aan bod.
Meer artikelen bekijken