Lezersbrief: We vragen de retail om een eerlijke ketensamenwerking

De jonge melkveehouders van Groene Kring vragen om een correcte prijsvorming te garanderen voor elke ketenschakel.
De jonge melkveehouders van Groene Kring vragen om een correcte prijsvorming te garanderen voor elke ketenschakel. - Foto: LBL

“Door een samenloop van opeenvolgende omstandigheden (coronacrisis, Oekraïnecrisis, energieprijzen, meststoffen…) krijgt iedereen te maken met een ongeziene kostenstijging. De productiekost bouwt voor ons eveneens stelselmatig op waardoor de melkprijsstijging noodzakelijk is om niet aan rendabiliteit in te boeten.

De melkprijsstijging laat zich verderop in de keten ook voelen. De melkverwerkers kunnen alle gestegen kosten echter niet doorrekenen aan hun afnemers, de retail, door eerder onderhandelde contracten. Zij zitten klem tussen de gestegen melkprijs en verlieslatende contracten. Als jonge melkveehouders hebben wij er alle baat bij om terecht te komen in een duurzame en robuuste keten. Daarom vragen wij om een correcte prijsvorming te garanderen voor elke ketenschakel. Prijzen onder druk blijven zetten kunnen wij niet categoriseren als een eerlijke samenwerkingsvorm. Zeker in deze uitdagende tijden is deze oproep relevanter dan ooit. Niet alleen de economische, moet ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid gedragen worden.

De voorbije maanden hebben wij de retailers meermaals uitgenodigd voor een gedachtewisseling over onze toekomstvisies op een eerlijke samenwerking. Tot op heden kregen wij daar geen reactie op. Wij hopen hier alsnog snel mee aan de slag te kunnen en jullie op één van onze bedrijven te mogen ontvangen.”

Werkgroep melkvee, Groene Kring

Meest recent

Meest recent