DuyFeed: vochtrijk krachtvoer!

In België bedraagt de gemiddelde productiekost van een liter melk 0,31€, zonder de arbeidskost (studie van het MIG in 2017).1 Deze kost bestaat voor 42,12% uit vaste kosten, 10,5% uit variabele kosten en tenslotte 47,38% uit voerkosten. Deze voerkosten bestaan voor 45% uit de aankoop van krachtvoeders. (zonder KVA). Dus is de rentabiliteit van een melkveehouderij in België sterk afhankelijk van de voerkost van de kudde. Deze kost is afhankelijk van de kwaliteit en de hoeveelheid van de beschikbare ruwvoeders op het bedrijf en van de aankoop van co-producten en krachtvoeders.

Wat is DuyFeed?

DuyFeed is de naam van een uitgebreid gamma complete voeders op basis van vloeibare co-producten (zoals tarwegistconcentraat en aardappelpuree) gestabiliseerd met droge grondstoffen. Hierdoor profiteert u van alle voordelen van vloeibare co-producten en vermijdt u hun enige nadeel: de opslag.

DuyFeed is een krachtvoergamma met 50% droge stof. De mengsels worden ingekuild op de traditionele manier. In het standaard gamma vinden we formules voor jongvee, vleesvee en melkvee. Daarnaast kan er ook op maat gewerkt worden. DuyFeed kent vele toepassingen, afhankelijk van de noden op het bedrijf: maïs of gras vervangen of dienen als krachtvoer.

En in de praktijk ?

Op deze vraag heeft Pierre-Antoine De Boel zich als landbouwstudent gericht in zijn eindwerk aan de HEPN in Ciney. Daarbij heeft hij de inzet van krachtvoeders op basis van sojaschroot vergeleken met een DuyFeed

rijk aan eiwit bij verschillende melkveehouderijen. In de studie werden twee rantsoenen met gelijke eiwiten energie-inhoud naast elkaar gezet, telkens voor periodes van 6 weken. Hierbij werden de productie en de vertering opgevolgd. De rantsoenen waren op basis van ruwvoeders zoals maïs, bietenpulp en gras.

Aan de hand van de verkregen resultaten werd een technisch-economische analyse gemaakt. Op papier waren de rantsoenen op basis van DuyFeed gemiddeld 13 cent per koe per dag goedkoper dan de rantsoenen op basis van sojaschroot. In de praktijk bleek dat de melkproductie gestegen was met gemiddeld 1,36 liter standaardmelk (midden lactatie) voor rantsoenen met een DuyFeed. Meer melk met goedkoper voer leidde aldus tot een gemiddeld financieel voordeel van 4 tot 5,8%. Daarnaast werd een betere dagelijkse opname gezien.

Dit is te wijten aan de DuyFeed die voor meer binding zorgt in het rantsoen en de smakelijkheid verbetert. Uiteindelijk lag de brutowinst van de proeven tussen 11 en 14%, of gemiddeld op 0,545€ per koe per dag. Dit geeft 199€ per koe per jaar als voordeel voor de rantsoenen met DuyFeed. Voor een bedrijf met 60 melkkoeien geeft dit een jaarlijkse besparing van 11.935,5€.

Conclusie

Is het mogelijk om in de melkveehouderij zonder krachtvoeders op basis van sojaschroot te werken? ‘Ja!’, zegt deze studie, ‘door een combinatie van lokale grondstoffen en vloeibare coproducten, m.a.w een DuyFeed.’ Het is niet alleen mogelijk, maar zelfs financieel voordelig. Door de veelbelovende resultaten op deze melkveebedrijven, wil Duynie deze nieuwe manier van voeren promoten. De positieve resultaten op melkveebedrijven zijn ondertussen ook bij vleesvee gebleken. De enige manier voor onze klanten om hun productiekost te verminderen is door in te zetten op de voerkost. Dankzij de ontwikkeling van het DuyFeedgamma kan Duynie een innovatieve service op maat aanbieden waarbij de klant en de rentabiliteit van zijn bedrijf centraal staan!

Alle technische fiches kunt u terugvinden op www.duynie.be

Meest recent

Meest recent