Steun voor de hardfruittelers van handel en retail met minimumprijs via de FTC

De Fruit Trading Company (FTC) is 2 jaar geleden gestart met het initiatief van een eigen termijnmarkt voor Conference-peren. Het systeem heeft een stabiliserend effect op de prijs en er wordt gestreefd naar kostendekking.
De Fruit Trading Company (FTC) is 2 jaar geleden gestart met het initiatief van een eigen termijnmarkt voor Conference-peren. Het systeem heeft een stabiliserend effect op de prijs en er wordt gestreefd naar kostendekking. - Foto: AV

Het grote voordeel van een termijnmarkt is dat partijen de toekomstige prijs kunnen afdekken van een bepaald product zonder dat reeds fysiek te moeten aankopen. Dit eeuwenoude principe is heel populair in de Verenigde Staten en vindt sinds het loslaten van EU-interventie steeds meer aanhang in Europa, getuige daarvan de populaire aardappel, graan- en zuivelfutures.

Met dit principe indachtig ontwikkelde DLV een termijncontract voor de FTC dat het mogelijk maakt om de prijs van Conference-peren af te dekken via een financieel contract. De verkoper-fruittelers (aanbieders) hebben zich verenigd in een coöperatie FTC en de handel en retail kunnen de aangeboden contracten per 100 ton peren kopen, waardoor ze hun aankoopprijs van de Conference-peer gemakkelijk kunnen vastklikken. Deze vastgeklikte prijs wordt immers vergeleken met de werkelijke prijs op de veilingklok van een bepaalde matenkorf van Conference-peren voor de betrokken periode en het verschil wordt afgerekend. Zo moeten kopers bijbetalen als de perenprijs op de klok goedkoper is dan de afgedekte prijs en omgekeerd moeten de fruittelers bijbetalen aan de kopers als de prijs hoger is op de klok. De prijsschommeling ten opzichte van de afgedekte prijs wordt zo verrekend tussen beide partijen.

Dat het systeem werkt, bewijst het vorige en huidige seizoen. Vorig seizoen moest er bijbetaald worden door de fruittelers omdat de prijs van de peren bovengemiddeld was (zie figuur). In het slechte huidige seizoen, wat de prijs betreft, betalen de kopers bij aan de fruittelers (via de FTC) om het verschil bij te passen.

Figuur 1: Prijsverloop van de FTC-matenkorf van Conference-peer (paarse lijn) ten opzichte van de kostprijs van Conference-peer bij een productie van 35 of 50 ton/ha. Bij een gemiddeld oogstvolume wordt de afgelopen 6 seizoenen structureel 6 ct/kg verlies gemaakt.
Figuur 1: Prijsverloop van de FTC-matenkorf van Conference-peer (paarse lijn) ten opzichte van de kostprijs van Conference-peer bij een productie van 35 of 50 ton/ha. Bij een gemiddeld oogstvolume wordt de afgelopen 6 seizoenen structureel 6 ct/kg verlies gemaakt. - Bron : Marktinformatie DLV

Het grote voordeel is de eenvoud van het principe en de mogelijkheid om een prijs af te dekken in de keten, zonder al fysiek peren te moeten vastleggen. Het systeem heeft een stabiliserend effect op de prijs en er wordt gestreefd naar kostendekking.

Voordelige kennismaking

Om het systeem kenbaar te maken aan een groter publiek heeft de FTC een actie opgestart, waarmee de retail en de handel het systeem op een laagdrempelige manier kunnen leren kennen. De handel en de retail kunnen in de maand april de prijs vastklikken voor volgend seizoen (2021-2022) door zonder kosten en zonder een waarborg te betalen 1 contract of 100 ton peren te kopen tegen de kostprijs. Tegelijk krijgen ze voor 2 maanden gratis toegang tot een zeer interessant informatiedashboard over de Conference-markt in de Benelux. De retail en handel kunnen zo de fruitteler de nodige prijszekerheid geven om door te gaan met de lokale productie van kwalitatieve Conference-peren.

De aangeboden prijzen zijn 53 ct/kg voor direct na de oogst of korte bewaring, 58 ct/kg voor de middellange bewaring en 64 ct/kg voor de lange bewaring. De prijs is de prijs per kg van een vastgelegde matenkorf van peren.

Meer info op www.fruittradingcompany.be.

AV

Meest recent

Meest recent