764 mensen vonden weg naar Vlaamse zorgboerderijen

De zorgboerderijen die financiële ondersteuning ontvangen zijn gewone, actieve boerderijen waar kwetsbare mensen kunnen deelnemen aan de normale boerderij-activiteiten. Deze zorgboerderijen bieden geen medische zorg of therapie, maar het actief verzorgen van dieren en planten betekent voor kwetsbare mensen of jongeren vaak een grote houvast. Ook de rust van het platteland, de geborgenheid van een landbouwersgezin en de vaste dagstructuur doen hen goed.

Uit de cijfers van 2019 blijkt dat bijna een derde van de mensen die opgevangen worden op een zorgboerderij, jongeren zijn van 12 tot en met 18 jaar. De groep 12-24 jaar vertegenwoordigt bijna de helft van de mensen die worden opgevangen op een zorgboerderij.

Het aantal actieve zorgboerderijen in de periode 2013 - 2019, opgedeeld per provincie.
Het aantal actieve zorgboerderijen in de periode 2013 - 2019, opgedeeld per provincie.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “Landbouwers zorgen niet enkel voor het eten op ons bord, maar nemen vaak ook een engagement op voor onze samenleving. Zo krijgen bijna 800 kwetsbare jongeren de kans om kennis te maken met het dagelijkse werk op de boerderij. Het verzorgen van dieren en planten is voor die mensen vaak een belangrijke houvast. Tegelijk doet de rust van het platteland, de geborgenheid van het landbouwersgezin en de vaste dagstructuur hen goed.”

De opvang van kwetsbare mensen en jongeren vraagt van de landbouwer tijd en energie, die ten koste gaat van de eigen bedrijfsuitbating. Om die inkomstenderving te vergoeden, betaalt de Vlaamse overheid de landbouwer 20 euro voor een halve dag of 40 euro voor een volledige dag. De landbouwer moet ook samenwerken met een erkende zorginstelling of CLB. In 2019 betaalde Departement Landbouw en Visserij een bedrag van 1.676.940 euro uit.

De grootste groep zorgboeren bevindt zich in de leeftijdscategorie 45 tot 60 jaar, gevolgd door de leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar. Het meest aantal zorguren werden verstrekt in de provincie Limburg, gevolgd door Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

Omdat landbouwers die een subsidieaanvraag willen indienen, een jaar de tijd hebben om de aanwezigheidslijsten van zorgvragers door te sturen, kunnen de statistieken pas met een jaar vertraging worden gepubliceerd. De cijfers rond zorgboerderijen voor 2020 zullen dus in de eerste jaarhelft van 2022 beschikbaar zijn.

Departement Landbouw en Visserij

Meer info op https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/bedrijfssubsidies/zorgboerderijen.

Meest recent

Meest recent