Geen verplichting, wel aanbeveling om frieten te blancheren

belgian-fries-1203082_960_720

Acrylamide is een kankerverwekkende stof die ontstaat wanneer bepaalde levensmiddelen tegen hoge temperaturen worden bereid, onder meer bij het frituren van aardappelen. Voortaan zullen exploitanten van levensmiddelenbedrijven maatregelen moeten nemen om de aanwezigheid van de stof te beperken. De maatregelen zijn afgestemd op de omvang en de aard van de bedrijven, deelt de Commissie mee.

Naar verwachting zal de verordening in het voorjaar van 2019 in werking treden. Nadien zal de Commissie volgens bevoegd eurocommissaris Vytenis Andriukaitis ook besprekingen opstarten over aanvullende maatregelen, zoals het vaststellen van maximumgehalten voor acrylamide in bepaalde levensmiddelen.

In België belandde het dossier in de schijnwerpers toen Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) vorige maand waarschuwde dat het voorstel de Belgische frietcultuur zou kunnen bedreigen indien het blancheren (vooraf een korte tijd koken en weer afkoelen, nvdr) van frieten verplicht zou worden. In België is het immers niet de praktijk om te blancheren, maar om ze rauw voor te bakken, waarbij acrylamide vrijkomt. In het Vlaams Parlement werd zelfs een frietresolutie goedgekeurd waarin werd aangedrongen op een bescherming van de frietcultuur.

Weyts reageerde woensdag opgelucht dat blancheren niet verplicht wordt. "Voor ons is het belangrijkdat het blancheren van frieten enkel een aanbeveling is en geen verplichting. Er staat dat er 'indien mogelijk' moet geblancheerd worden. Die mogelijkheid is er altijd, maar ze is gewoon niet gewenst. Ik ga ervan uit dat de Commissie zich wat vergalloppeerd heeft en ik ben blij dat de finale tekst geen verplichting tot blancheren bevat", zei hij woensdag.

Europarlementslid Bart Staes (Groen), die Weyts toen populistisch EU-bashen verweet, verzekerde woensdag opnieuw dat de Commissie nauw overleg heeft gevoerd met de sector en dat het nooit de bedoeling is geweest de frituristen tot blancheren te verplichten. Dat vormt een aanbeveling, maar enkel waar mogelijk en niet ten koste van culturele tradities, aldus Staes. "Weyts zorgde hier voor heel veel gedoe om niets."

Ook federaal minister van Landbouw Willy Borsus is tevreden. "Er was geen sprake van om de Belgische bereidingswijze van frieten te verbieden, wel zijn er aanbevelingen om de aanwezigheid van acrylamide waar mogelijk te verminderen. We hebben erover gewaakt dat de voorgestelde aanbevelingen uitvoerbaar zouden zijn voor kleine operatoren en onze tradities respecteren", aldus Borsus, die stelt dat de Commissie alle Belgische opmerkingen ter harte heeft genomen. Volgens hem biedt de tekst de horeca een lijst van mogelijke maatregelen, zowel voor het bakken als tijdens het bakken, die het acrylamidegehalte kunnen verminderen.

België stemde net als de meeste andere lidstaten voor de verordening. Geen enkel land stemde tegen. Duitsland, Spanje, Litouwen, Nederland, Malta en Slovakije onthielden zich.

Belga

Meest recent

Meest recent