Startpagina Aardappelen

Belgapom voelt nog geen nood om contracten aan te passen

In een open brief aan Belgapom stelde het ABS de vraag aan de aardappelhandel en -verwerking om de afgesloten contracten 2017 aan te passen als gevolg van de extreme groeiomstandigheden van de voorbije weken. Belgapom wijst op de kracht van dialoog.

Leestijd : 3 min

Belgapom reageert enigszins verrast over de verwijzing die daarbij gemaakt werd naar de bestaande contractvoorwaarden. “Immers de Belgische aardappelsector is de enige die in het kader van de conventie contractuele landbouw van de toenmalige Minister S. Laruelle een overeenkomst binnen de sector heeft gesloten”, aldus algemeen secretaris Romain Cools. Hij wijst erop dat het ABS toen mee lag aan de basis van deze overeenkomst, die door de FOD economie en de minister bekrachtigd werd.

Er is nog geen ramp

ABS verwijst ook naar het begrip ‘overmacht’. Belgapom stelt vast dat op vandaag de weersomstandigheden nog steeds niet erkend werden als ‘landbouwramp’.

Dat wil evenwel niet zeggen dat deze extreme droge en warme groeiomstandigheden geen impact zouden gehad hebben op de aardappelteelt in ons land, wel integendeel.

Vroege zijn geen bewaaraardappelen

Wel wijst Belgapom erop dat er een onderscheid dient gemaakt te worden bij de interpretatie van de contracten voor de vroege aardappelen (vaak geteeld door groentetelers, voor wie aardappelen een tussenteelt zijn) en de teelt van bewaaraardappelen, vaak bij professionele telers met een groter areaal en bewaarcapaciteit. Deze laatste telers zijn vaak actief zowel via contracten als op de vrije markt, want in een aantal gevallen ook tot spanningen kan leiden.

Dialoog werkt

Belgapom wijst erop dat het zowel telers als zijn leden uit de handel en verwerking reeds eerder heeft opgeroepen met elkaar in dialoog te gaan bij vaststelling van problemen op hun aardappelpercelen. Dit is in heel wat gevallen gebeurd en meestal werd een bilaterale oplossing uitgewerkt.

Zo werd een aantal contracten van vroege aardappelen in overleg met de telers één tot twee weken achteruit geschoven.

Afnemers hebben ook contracten

Om deze periode in de productie te overbruggen hebben handel en verwerkers zich moeten bevoorraden met oude oogst van Belgische origine of ingevoerde aardappelen, waarvan in beide gevallen de vrije prijs veel hoger ligt dan deze van de gecontracteerde nieuwe aardappelen. Ook zij hebben immers contracten met hun afnemers die moeten nagekomen worden.

Belgapom stelt trouwens vast op basis van recentere proefrooiingen dat sinds er uiteindelijk neerslag is gevallen op heel wat percelen het rendement met 10 ton/ha is toegenomen.

Trouwens telers die vòòr het verbod op beregening in de mogelijkheid waren te beregenen en dit ook toepasten, hebben ook het recht hiervoor beloond te worden.

Normale opbrengst kan nog

Tot slot herhaalt Belgapom dat het niet correct is de problemen met vroege aardappelteelt te koppelen aan de hoofdoogst, die pas in september/oktober gerooid wordt. Deze laatste heeft natuurlijk ook geleden onder hitte- en droogtestress, maar evolueert momenteel gunstig en lijkt tot een normale opbrengst te leiden.

Bijdrage inkomen akkerbouwers

Belgapom wijst erop dat de Belgische aardappelketen de voorbije jaren ingezet heeft op een duurzame relatie tussen telers en hun afnemers, wat er samen met de sterke groei van de export in de sector ertoe geleid heeft dat deze teelt tot een substantieel onderdeel van het inkomen van de Belgische akkerbouwers is geëvolueerd.

Belgapom

Lees ook in Aardappelen

Meer artikelen bekijken