Startpagina Bedrijfsnieuws

Streef robuuste planten na door een evenwichtige bemesting

Aan de vooravond van het bemestingsseizoen wijst meststoffenspecialist K+S er op om niet eenzijdig te bemesten. Dit zal anders leiden tot onevenwichten in de bodem en tot een verschil in opname van voedingsstoffen door de planten.

Leestijd : 3 min

Als de concentratie van de ene voedingsstof in de plantencel te hoog is, dan is maar al te vaak het gehalte aan de andere voedingsstof te laag. Bijgevolg zijn de gewassen minder goed bestand tegen stress veroorzaakt door plagen of ziekten.

Goed gevoede gewassen zijn robuust(er)

Een evenwichtige bemesting die aan de behoeften voldoet, zorgt niet alleen voor opbrengst en kwaliteit, maar ook voor de gezondheid van uw gewas. Er moet worden gestreefd naar een evenwichtige bemesting, aangezien zowel een tekort als een teveel aan een nutriënt de vatbaarheid voor plagen en ziekten kan beïnvloeden. Optimaal gevoede planten kunnen een aanval van plagen of ziekten veel sneller en beter overleven dan te weinig gevoede planten, omdat hun regeneratievermogen groter is.

Van kalium bijvoorbeeld wordt aangenomen dat het, naast zijn functie als voedingsstof, ook een weerstandbevorderende werking heeft. Het versterkt het plantweefsel en verstevigt de buitenste celwand. Als bouwmeester helpt kalium bij de opbouw van hoogmoleculaire stoffen zoals cellulose en lignine, wat de stabiliteit en de weerstand van de planten verhoogt.

Impact op belagers

Kalium zorgt ervoor dat de koolhydraten uit de fotosynthese naar de opslagorganen worden geleid, zodat een ophoping van gemakkelijk oplosbare verbindingen in de plantencel wordt vermeden. De samenstelling van het plantensap en de vorming van de celwand maken de plant dus minder aantrekkelijk voor dierlijke belagers. Hetzelfde geldt overigens voor magnesium

Een met magnesium bemeste plant ziet er groener uit dan een plant met een magnesiumtekort. En lichter gekleurde planten trekken eerder ongedierte aan, zoals bijvoorbeeld de groene perzikluis, omdat het gewas dan meestal een hoger suikergehalte heeft. Magnesium helpt dus de aantrekkingskracht van de bladeren op ongedierte te verminderen. In zijn tweede functie helpt magnesium enzymen te activeren.

Stikstof-kaliumverhouding

Naast de absolute hoeveelheid aan toegediende meststoffen zijn ook de verhoudingen tussen de nutriënten onderling niet onbelangrijk. In de meeste gewassen bijvoorbeeld bepalen stikstof en kalium de reactie van het weefsel op ziekteverwekkers en dit op tegengestelde manieren. Als de stikstof-kaliumverhouding juist is, worden de ziekteverwekkers van hun voedingsbasis beroofd.

Bij gebrek aan kalium is er een ruime stikstof-kaliumverhouding. Dit leidt op zijn beurt tot de vorming van een zwakker plantweefsel waarin ziekteverwekkers en plagen gemakkelijker kunnen doordringen.

Effect op ziekten

Uit eerder onderzoek is bekend dat kalium een rechtstreeks effect heeft op echte meeldauw, bacterievuur en roest. Er is ook een verband tussen een goede kaliumvoorziening en een verminderde incidentie van bijvoorbeeld septoria en zwartbenigheid. Bij maïs is uit langetermijnproeven gebleken dat het stengelrot (fusarium) met de helft tot tweederde afneemt wanneer meer kalium wordt toegediend. In suikerbieten is de aantasting bij een optimale kaliumvoorziening door cercospora lager - en dus het suikergehalte hoger.

In aardappelen draagt een optimale magnesiumvoorziening bij tot de vermindering van phythophtora en rhizoctonia - en in tomaten tot een verminderde incidentie van botrytis en phythophtora. In de wijnbouw helpt magnesiumbemesting om stengelverlamming te verminderen.

Fysiologische bladvlekken bij gerst kunnen worden verminderd door een gerichte toepassing van zowel kalium als magnesium. De bemesting moet echter uiterlijk in het midden van de uitstoeling plaatsvinden.

Evenwichtige voeding

Waar het op neerkomt, is dit: als landbouwer moet u bij bemesting meer weten dan alleen hoeveel voedingsstoffen het gewas moet opnemen. Kennis van het nutriëntengehalte van de bodem en dus van de evenwichtige en vruchtbare bodem is een basisvoorwaarde. Er moet rekening worden gehouden met de antagonismen (tegenstrijdige werking) tussen de voedingsstoffen in de bodem om een harmonieuze voorziening van voedingsstoffen te garanderen.

Daarom moet een eenzijdige bemesting met stikstof zoveel mogelijk worden vermeden en moet ook de nodige aandacht worden besteed aan nutriënten als kalium en magnesium. Een goede stikstof-kaliumverhouding in de plantencel bevordert de stabiliteit van de plant ten opzichte van mogelijke belagers en stress en verhoogt de opbrengstzekerheid en de kwaliteit van het gewas. Uiteindelijk vormen evenwichtig gevoede planten de basis van een gezonde voeding voor zowel mens als dier.

Wim Pacolet,K+S

Lees ook in Bedrijfsnieuws

Meer artikelen bekijken