Startpagina Melkvee

Enquête over beweiding bij melkveebedrijven in Vlaanderen

Succesvol beweiden is voor vele Vlaamse melkveehouders vandaag een grote uitdaging, door de opkomst van melkrobots, veranderende klimaatomstandigheden en het gebrek aan financiële stimulansen. Nochtans is de drijfveer voor weidegang groot, zowel langs de kant van de afnemer als bij de melkveehouder zelf.

Leestijd : 1 min

Het EIP Project WeideWijs wil via een enquête polsen naar de stand van zaken bij de melkveehouders zelf. Wat drijft jou in je keuze voor al dan niet beweiden?

Het project Weidewijs brengt een groep veehouders samen die doordacht willen beweiden om zo hun rendabiliteit te verhogen, in te spelen op de marktvraag en mee te werken aan de klimaatdoelstellingen.

Via een enquête willen de projectpartners in kaart brengen of Vlaamse melkveehouders nog aan beweiding doen en waarom (niet). Ben jij melkveehouder? Dan willen de projectpartners heel graag van jou weten wat jou drijft bij je keuze voor al dan niet beweiden. Laat het hen weten en draag bij tot dit onderzoek door de enquête in te vullen.

Elke deelnemer aan de enquête maakt kans op 45 kg kruidenrijk grasland-zaad, goed voor 1 ha.

DGZ

Lees ook in Melkvee

Methaanemissie verminderen via pensvertering

Melkvee Met het Convenant Enterische Emissies Rundvee 2019-2030 engageerden 15 sectororganisaties zich om de enterische methaanemissies sterk te verminderen. Hoever staan we en wat zijn de mogelijkheden? In dit eerste artikel belichten we de aanpak via veevoeding.
Meer artikelen bekijken