Startpagina Melkvee

Satellietbeelden helpen om het optimale maaimoment te bepalen

Hoe kun je het optimale moment om gras te maaien bepalen? Binnen het project GrasSat wordt een tool ontwikkeld om de landbouwers nog beter te adviseren over een optimale graslanduitbating.

Leestijd : 3 min

Inagro, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en Hooibeekhoeve werken samen aan het Vlaio-LA traject ‘GrasSat: Optimalisering van graslanduitbating’ door middel van een beslissingsondersteunende tool. Dit is een 4 jaar durend project dat is gestart in januari 2022. Deze tool zal beschikbaar gesteld worden via het bestaande WatchITgrow-webplatform. Met de tool krijgen graslandboeren een beeld van de potentiële grasgroei en een inschatting van de opbrengst. Via het model zal zo het optimale moment om te maaien berekend en weergegeven worden. Verder zal met de tool ook een indicatie van de graskwaliteit gegeven worden en kan via een schatting van de hoeveelheid afgevoerde stikstof via maaien berekend worden wat de bemestingsnood van het gras voor de volgende snede is.

Veldwaarnemingen als basis voor de modelopbouw

Het grasgroeimodel vertaalt weersgegevens in een dagelijkse toename in biomassa. Naast biomassa wordt ook gesimuleerd wat het aandeel blad, wortel en stengel is. Op basis van deze verhoudingen worden een aantal kwaliteitsvariabelen gesimuleerd: ruw eiwit, celwandfractie, celwandverteerbaarheid, niet-structurele koolhydraten…

Met de nieuwe tool krijgen graslandboeren een beeld van de potentiële grasgroei en een inschatting van de opbrengst.
Met de nieuwe tool krijgen graslandboeren een beeld van de potentiële grasgroei en een inschatting van de opbrengst. - Foto: GrasSat

Om input te leveren voor het model worden wekelijks grashoogtemetingen en analyses op vers gras uitgevoerd op 15 praktijkpercelen door Inagro en Hooibeekhoeve. “Aan de hand van deze wekelijkse metingen wordt momenteel een graslandupdate geschreven”, vertelt Ellen Versavel van Inagro. “Op die manier kunnen de landbouwers het verloop van de grasgroei en -kwaliteit via deze nieuwsberichten mee volgen.”

Verder worden ook gegevens over het maaitijdstip, het moment, de hoeveelheid en de soort bemesting, het bodemtype en de botanische samenstelling van het grasland mee opgenomen in het model.

“In het verleden werden zowel door Inagro als door het ILVO en Hooibeekhoeve heel wat proeven uitgevoerd op grasland”, zegt An Schellekens van de Hooibeekhoeve. “Ook deze gegevens zijn voor het model interessant en zullen op een uniforme wijze verzameld worden. Op die manier kunnen ze ook mee opgenomen worden in de modelopbouw.”

Focus op het voorjaar

Voor de opbouw van het model ligt de focus vooral op de periode tussen 15 februari en 15 juli. Deze voorjaarssnedes zijn namelijk het meest stabiel. Eens dit op punt staat, kan dit doorgetrokken worden naar extremen, zoals de zomerperiode. In de voorjaarssnedes wordt ook gemikt op een zo hoog mogelijk eiwitgehalte, omdat dit in het najaar niet meer gehaald kan worden. Een optimale stikstofopname in het voorjaar is dus van groot belang. Een efficiënte bemesting is dan ook cruciaal in deze periode. “Voor een correcte opbouw van het model is een regelmatige terugkoppeling tussen modelopbouw en de veldmetingen cruciaal”, stelt Peter Lootens van het ILVO. “De gewasspecifieke parameters zullen worden geschat op basis van satellietbeelden, aangevuld met de gegevens van de praktijkpercelen en historische gegevens uit proeven.”

Tool met potentieel

Eens het model op punt staat, wordt dit geïmplementeerd in een gebruiksvriendelijk platform. De landbouwer en bij uitbreiding ook de adviseur kan op een dashboard de toestand van graspercelen in één oogopslag volgen. Aan de hand van eenvoudig te interpreteren beelden of een index kan hij dan het maaitijdstip inschatten. “WatchITgrow is een onafhankelijk online informatieplatform, oorspronkelijk ontwikkeld voor de aardappelsector, dat landbouwers bijstaat om de aardappelteelt, maar intussen ook tal van andere teelten, vlot en efficiënt te kunnen opvolgen met behulp van satellietgegevens, maar ook met bodem- en weersgegevens en met vele andere data”, zegt Anne Gobin van VITO. Dankzij het GrasSat-project zullen functionaliteiten van het bestaande platform WatchITgrow worden uitgebreid zodat cruciale beslissingen op het vlak van graslanduitbating kunnen worden ondersteund door satellietbeelden.

Antwoorden op vragen rond optimale graslanduitbating

Uit vorige projecten bleek dat er bij de landbouwers nog heel wat vragen rond grasland en optimale grasland-uitbating heersen. De onderzoekers hopen met de tool die binnen dit project wordt ontwikkeld een ant-woord te kunnen bieden op deze vragen.

Ellen Versavel (Inagro), An Schellekens (Hooibeekhoeve), Anne Gobin (VITO), Elena Leclercq, Peter Lootens en Tom De Swaef (ILVO)

Lees ook in Melkvee

Meer artikelen bekijken