Startpagina Granen

Nieuw recordareaal transgene gewassen

Het areaal transgene gewassen is opnieuw gegroeid naar een recordomvang. De groei zit vooral in de grote landbouwexporterende landen, zoals de VS en Brazilië. In de EU was in Spanje sprake van forse groei, maar blijft het areaal achter. Volgens biotechorganisatie ISAAA bewijzen de groeicijfers dat boeren in transgene gewassen meerwaarde zien.

Leestijd : 3 min

In 2016 is het wereldwijde areaal waarop transgene gewassen worden geteeld, gegroeid tot een recordomvang. Circa 18 miljoen boeren zaaiden in totaal 185,1 miljoen hectare in met onder andere mais die zelf een insecticide aanmaakt, of soja die bestand is tegen glyfosaat. Dat blijkt uit cijfers van de belangenbehartiger ISAAA.

Transgene gewassen worden nu sinds ongeveer 21 jaar geteeld. Het areaal is sinds de introductie 110 keer over de kop gegaan. Genetische modificatie van gewassen is daardoor de snelst geaccepteerde gewastechnologie in de moderne geschiedenis, aldus Randy Hautea van ISAAA in het jaarverslag van de organisatie. Waar boeren het mogen kopen, kopen ze het, concludeert Hautea.

In 2016 werden transgene gewassen ingezaaid in 26 landen, waaronder 19 ontwikkelingslanden. Er was sprake van duidelijke areaalgroei in onder meer de VS, Brazilië, Canada, Zuid-Afrika, Vietnam en Spanje. In onder meer China, Argentinië en Mexico was sprake van een krimp van het areaal.

De verreweg meest geteelde gewassen zijn bt-mais, een maissoort die zelf een insecticide aanmaakt, en soja en mais die in staat is de populaire doch omstreden herbicide glyfosaat te weerstaan. Transgene soja is nu goed voor 78 % van het wereldwijde soja-areaal. Bij mais ligt het percentage op 33 %.

Volgens Greenpeace, een Ngo die regelmatig campagne tegen de technologie voert, bewijzen de cijfers niet dat de transgene gewassen een succes zijn. Ze wijzen erop dat 85% van het areaal in slechts 4 landen zit. ISAAA zelf ziet hierin echter vooral bewijs dat met name ontwikkelingslanden niet in staat zijn een goed toelatingskader te ontwikkelen, en bovendien onder druk gezet worden door de EU om kritisch te staan tegenover de technologie.

VS kampioen GMO-gewassen

De VS bleef ook in 2016 de grootste producent van transgene gewassen. In de VS staat nu 72,9 miljoen hectare transgene gewassen. De technologie werd niet uitgevonden in de VS, maar wel vooral door Monsanto ontwikkeld en gecommercialiseerd.

Brazilië volgt met 49 miljoen hectare op een tweede plek en Argentinië staat op de derde plek. In de top-3 landen is transgene teelt nu geen uitzondering meer, maar de regel. In Brazilië bijvoorbeeld is 93,4% van de soja, mais en katoen die wordt geteeld genetisch aangepast. In Brazilië wordt gewerkt aan nieuwe varianten bonen, suikerriet, aardappelen, papaja, rijst en citrusvruchten. Het gaat vaak om varianten die bestand zijn tegen herbiciden.

In Argentinië wordt ook gewerkt aan transgene soja, mais en katoen, terwijl recent een virusresistente transgene aardappel is toegelaten. Daarnaast wordt gewerkt aan herbicidetolerante suikerriet en droogteresistente tarwe. Canada is de vierde grootste producent van transgene gewassen, met een focus op koolzaad.

In de EU blijven transgene gewassen nauwelijks ingang vinden. Maar één variant is toegelaten: MON810 van Monsanto, een maisgewas die zelf een insecticide aanmaakt. Slechts vier landen hadden in 2016 transgene gewassen staan. Het grootste areaal stond in Spanje, ongeveer 130.000 hectare, gevolgd door Portugal, Slowakije en Tsjechië. In Spanje was sprake van een groei van zowat 20%, maar het areaal blijft in internationaal opzicht zeer beperkt.

ISAAA denkt dat de Brexit kan leiden tot een doorbraak in de EU. Het Verenigd Koninkrijk is anders dan bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland traditioneel geen tegenstander van transgene gewassen. De Britten stappen uit de EU wat een koerswijziging mogelijk maakt.

J.C.B

Lees ook in Granen

Volg vanaf het verschijnen van de aar de bladluizen goed op

Granen Ontwikkelingsstadium wintertarwe: Ongeveer 46% van de tarwe bij de waarnemingspercelen bevindt zich in het stadium “aarzwelling net zichtbaar tot vlagbladschede opent zich”. Bij 45% van de percelen is de aar deels zichtbaar tot volledig verschenen. Een minderheid van de tarwe heeft het stadium “aarzwelling net zichtbaar” nog niet bereikt.
Meer artikelen bekijken