Rekenhof kritisch voor voedselagentschap

DSC_1149

De verantwoordelijkheid voor een veilige voedselketen ligt in de eerste plaats bij de landbouwers, producenten, handelaars en andere operatoren zelf. Zij moeten sinds 2005 verplicht een systeem van autocontrole opzetten om te verzekeren dat producten in elk stadium van de productie, verwerking en distributie beantwoorden aan de voorschriften.

Wie controleert de autocontrole?

Het federaal voedselagentschap moet toezien op die zelfcontrole. Maar net daar schort het, oordeelt het Rekenhof na een doorlichting. Veel operatoren werden de voorbije jaren weliswaar gecontroleerd op diverse specifieke hygiënevoorschriften, maar "ontsnapten lange tijd aan een controle van hun autocontrolesysteem".

Beter zou dus zijn om bij specifieke controles meteen ook het autocontrolesysteem tegen het licht te houden, vindt het Rekenhof. Louter op basis van de inspectievragen naar specifieke hygiënevoorschriften "kan niet worden beoordeeld in welke mate het autocontrolesysteem dat de operator heeft ingevoerd, betrouwbaar is".

"Evenmin kan die beoordeling worden gebruikt bij de planning van de toekomstige controles", luidt het. Opvallend daarbij is dat negatieve inspecties in de distributie- en de primaire sector niet betekenen dat de betrokken operatoren nadien vaker gecontroleerd zouden worden.

Administratieve vereenvoudiging?

De inspecties moeten inhoudelijk ook beter, merkt het Rekenhof nog op. De vragen over de autocontrole moeten met name beter geformuleerd worden om de toezichtmaatregelen bij de operatoren ten volle te kunnen evalueren.

Het FAVV heeft intussen een actieplan klaar, met onder meer het voornemen om het toezicht op de autocontrole effectief op te nemen in de vragenlijst over infrastructuur en hygiëne voor de horeca.

Bevoegd minister Willy Borsus (MR) is het niet onverdeeld eens met de kritiek van het Rekenhof. In antwoord op het rapport laat hij ook weten dat sommige aanbevelingen volgens hem "te veel administratieve verplichtingen" zouden inhouden, wat "indruist" tegen de administratieve vereenvoudiging die de regering voor ogen heeft. Daarop antwoordt het Rekenhof dat een doeltreffende omkadering van de autocontrole net tot minder gerichte controles zou kunnen leiden.

Meest recent

Meest recent