Startpagina Wetgeving

Landbouwministers Europa willen GLB dat inkomen stabiliseert

De Europese Landbouwraad besprak afgelopen maandag de toekomst van het GLB na 2020. De ministers van landbouw van de lidstaten willen voor het nieuwe GLB onder andere voldoende budget, een stabilisering van het landbouwinkomen en vereenvoudiging.

Leestijd : 2 min

Dat meldt Federaal minister van landbouw Willy Borsus. Volgens hem hebben de Europese landbouwministers er bij de Commissie op aangedrongen om een toereikend budget te behouden. Lidstaten willen ook meer vrijheid om steunmaatregelen zelf te beheren.

Wapenen tegen crisissen

Daarnaast werd ook het stabiliseren van de inkomsten van de landbouwers hoog op de agenda gezet. De landbouwministers willen dat het GLB boeren beter wapent tegen crisissen zoals het Russisch embargo, marktcrisissen of klimatologische en sanitaire onregelmatigheden. Volgens minister Borsus is de volatiliteit van de prijzen een structurele eigenschap geworden van de landbouwmarkten. “Daarom wil ik dat de EU haar functie van marktregulator versterkt door het huidige arsenaal aan marktmaatregelen en risicobeheersingsinstrumenten te verbeteren en te versterken.” Volgens Willy Borsus is dat nodig om snel te kunnen reageren in geval van crisissen en “erop toe te zien dat elke lidstaat werkelijk meewerkt aan de te nemen marktmaatregelen.”

Een ander thema dat de landbouwministers van de lidstaten naar voor schoven was de vereenvoudiging. De ministers willen het aantal administratieve documenten dat landbouwers moeten invullen naar beneden.

Producentenorganisaties aantrekkelijker maken

De ministers willen tevens een beperking van oneerlijke handelspraktijken. Dat kan volgens minister Borsus door de positie van de landbouwers in de voedselketen te verbeteren. Daarvoor kijkt minister Borsus naar het aantrekkelijker maken van producentenorganisaties. De bestaande systemen in groente en fruit kunnen hier als voorbeeld voor dienen.

Ook de verjonging in de landbouw, de positie van de vrouw en moderniseringsmaatregelen wil de raad duidelijk behandeld zien in de plannen voor het nieuwe GLB.

Bron: kabinet Borsus

Lees ook in Wetgeving

Wijzigingen met betrekking tot het voorkooprecht van de pachter

Recht Op donderdag 9 februari 2023 werd de volledige tekst van het voorstel van het Vlaams Pachtdecreet bekendgemaakt. In een aantal artikels bespreken we de belangrijkste nieuwigheden, ook al kunnen er nog wijzigingen worden doorgevoerd. Vandaag belichten we de nieuwigheden met betrekking tot het voorkooprecht van de pachter.
Meer artikelen bekijken