Startpagina Granen

Schadedrempel voor oranje tarwegalmug enkele keren overschreden

De druk door graanhaantjes is verminderd, er zijn weinig bladluizen en van tarwestengelgalmug valt niet te vrezen. De oranje tarwegalmug is echter wel een plaag waarvoor de landbouw moet oppassen. Controleren op aanwezigheid is de boodschap!

Leestijd : 4 min

Minder graanhaantjes

De druk van graanthaantje in de wintertarwe neemt verder af, werd geobserveerd nadat die op 30 Vlaamse percelen werd geteld. Zelfs op percelen die een aantal weken terug de schadedrempel overschreden hadden en niet behandeld werden, zien we een sterke afname. Er zijn geen nieuwe eitjes en we treffen regelmatig poppen aan.

In de zomertarwe is de druk algemeen beperkt, op enkele uitzonderingen na. Op dit moment worden alle stadia van de ontwikkeilng van het graanhaantje teruggevonden. De meeste zijn nog larven, maar ook de eerste poppen worden geteld. De piek van het graanhaantje is nu bereikt. Indien er momenteel 4-5 larven per 10 halmen gevonden worden, is behandelen aan de orde. Bekijk de gewasbermingstool van Inagro voor de erkende producten tegen het graanhaantje.

Weinig druk van bladluizen

De druk van bladluizen is nog steeds beperkt tot sporadisch een kleine kolonie. In de wintertarwe worden de eerste kolonies wel reeds in de aar gevonden. De druk in de zomertarwe is iets hoger, maar eveneens beperkt, voornameljk door de aanwezigheid van de nuttige insecten. Op dit moment zijn de larven van de zweefvliegen heel actief.

Praktisch geen tarwestengelgamug

Om de evolutie van de tarwestengelgalmug op te volgen werden er door Inagro, afdeling Akkerbouw (Rumbeke-Beitem) gele vangbakken geplaatst op percelen granen in de zwaardere gronden in de kustpolder, die een risico bieden voor aantasting door de tarwestengelgalmug. De waarnemingen worden uitgevoerd op gewas zonder insecticidebehandeling.

Op geen enkel van de vier waarnemingsvelden werden afgelopen week tarwestengelgalmuggen gevangen. Slechts op één waarnemingsveld werd er afgelopen week eileg vastgesteld, doch slechts sporadisch.

Op basis van de huidige waarnemingen zijn specifieke behandelingen tegen de tarwestengelgalmug in de volgende dagen normalerwijze niet nodig. De muggen komen pas te voorschijn vooral na wat regen en bij weinig wind en zachter weer. Indien gemakkelijk eileg gevonden wordt, kan een insecticidebehandeling een positieve impact verwezelijken.

Deze galmuggen leggen eitjes af op de binnenkant van de kafjes. De larven gaan zich nadien voeden met de zich vullende korrels, wat resulteert in opbrengstvermindering. Volgens het CADCO in Wallonië kan een zeer hoge druk van de oranje tarwegalmug leiden tot een opbrengstderving van 10% in één nacht.

De gevoelige periode voor schade aan het graangewas situeert zich tussen het verschijnen van de aar uit de vlagbladschede tot einde bloei.

Oranje tarwegalmug gespot!

Waar de tarwestengelgalmug voorkomt, komt dikwijls ook de oranje tarwegalmug voor. Heel waarschijnlijk profiteert de tarwestengelgalmug van dezelfde bevorderlijke omstandigheden als de oranje tarwegalmug, zoals minder ploegen, meer granen in de vruchtwisseling, gronden die een voldoende vochtgehalte in stand houden, vochtiger en warmer klimaat.

Op de percelen wintertarwe die het LCG opvolgt voor de tarwestengelgalmug in granen in zwaardere gronden, werd de voorbije week op twee van de vier percelen de schadedrempel voor de oranje tarwegalmug overschreden, op één perceel zelfs ruimschoots. Waar de tarwestengelgalmug voorkomt, komt dikwijls ook de oranje tarwegalmug voor. Heel waarschijnlijk profiteert de tarwestengelgalmug van dezelfde bevorderlijke omstandigheden als de oranje tarwegalmug, zoals minder ploegen, meer granen in de vruchtwisseling, gronden die een voldoende vochtgehalte in stand houden, vochtiger en warmer klimaat.

In het binnenland werden ook twee percelen opgevolgd. Op één perceel werd de schadedrempel overschreden.

Het is uit voorzorg aan te bevelen om de velden tarwe die zich momenteel in het gevoelig stadium bevinden (tussen het verschijnen van de aar uit de vlagbladschede en einde bloei), te controleren op de aanwezigheid van de oranje tarwegalmug.

Controleren op oranje tarwegalmug

1. Per individueel perceel/ras het ontwikkelingsstadium van de tarwe opvolgen; zolang de aar in de bladschede zit is er geen risico.

2. Vanaf het verschijnen van de aar uit de vlagbladschede tot einde bloei, moet men de situatie beoordelen in functie van de weersomstandigheden en de waarnemingen te velde:

- regenachtig, fris of winderig weer tijdens de avond belemmert de eileg

- daarentegen begunstigen zachte en windstille avonden de activiteit van de wijfjes; in deze omstandigheden kan men de oranje tarwegalmug (een klein fel oranje mugje, 2 tot 3 mm lang) zig-zag zien vliegen tussen de aren, waarbij de mug zich op de aar zet om eitjes af te zetten.  

Een drempel waarboven een insecticidebehandeling nuttig kan zijn wordt geschat op een twintigtal individuen per m². Deze waarneming dient ’s avonds uitgevoerd te worden bij zonsondergang (rond 21u30, niet vroeger). Het aantal galmuggen kan men inschatten door een stok zachtjes over de aren te laten glijden en het aantal wegvliegende galmuggen te tellen.

Een aanvullende mogelijkheid om de aanwezigheid van de oranje tarwegalmug vast te stellen is het plaatsen van gele vangbakken (gevuld met water en detergent) in het graangewas. Volgens Arvalis (Frankrijk) bedraagt de drempel waarboven schade kan verwacht worden 10 mugjes per 24 uur in de gele vangbak. Een insecticidebehandeling kan dan uitgevoerd worden wanneer er ’s avonds galmuggen vastgesteld worden in het gewas, m.a.w. tijdens de vluchten.

Er wordt aangeraden om dagelijks de controle uit te voeren.

3. Wanneer de drempel overschreden is kan een insecticidebehandeling nog dezelfde avond uitgevoerd worden of de dag erna. Als men echter enkele dagen wacht, zijn de uit de eitjes komende jonge larven beschermd door de kafblaadjes, en kunnen ze niet meer bestreden worden! De eitjes worden immers op de binnenzijde van de kafjes gelegd. De behandelingsmethodiek is gericht op de bestrijding van de mug! Het beste moment voor een behandeling is dus het begin van de eileg.

Ter bestrijding van de oranje tarwegalmug kunnen insecticiden op basis van een pyrethroïde ingezet worden. De behandeling dient ’s avonds uitgevoerd te worden tijdens de vluchten (het insecticide dient immers in contact te komen met de tarwegalmug). Bij de behandeling voldoende water gebruiken.

LCG

Lees ook in Granen

Graandeal met 2 maanden verlengd

Granen De graandeal tussen Rusland en Oekraïne is met 2 maanden verlengd. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vorige week meegedeeld. Zowel Rusland als Oekraïne hebben de verlenging van de graandeal bevestigd.
Meer artikelen bekijken