Startpagina Vleesvee

Premie voor het produceren van vleeskalveren

Hieronder vinden landbouwers een aantal belangrijke data en voorwaarden die verband houden met de premie voor het produceren van vleeskalveren.

Leestijd : 2 min

Elke actieve landbouwer die op 1 januari 2019 over een door het FAVV erkende vleeskalverhouderij beschikt, kan instappen in de premieregeling. De landbouwer moet hiervoor jaarlijks een deelnameverklaring indienen.

Vanaf 1 oktober 2018 tot en met 17 december 2018 kunnen landbouwers hun deelname voor 2019 bevestigen via het e-loket bij “Deelname premie voor het produceren van vleeskalveren 2019” (www.landbouwvlaanderen.be). Deze deelname is noodzakelijk om voor de campagne 2019 de premie te kunnen ontvangen.

Na 17 december 2018 heeft de landbouwer nog 25 kalenderdagen de tijd, dus tot en met 11 januari 2019, om zijn deelname te bevestigen. Het premiebedrag daalt echter met 1% per werkdag dat hij te laat is.

Bij een volledige bedrijfsovername gedurende de campagne moet de overnemer van het bedrijf nog een deelnameverklaring indienen op het e-loket om in aanmerking te komen voor de premie van die campagne.

Wat zijn de premievoorwaarden in 2019?

Het aantal premiegerechtigde dieren is gebaseerd op het aantal kalveren geslacht in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 dat afkomstig is van een vleeskalverbeslag.

De kalveren moeten op de slachtdatum jonger zijn dan 8 maanden en moeten minstens 120 dagen op het vleeskalverbeslag aanwezig geweest zijn.

De kalveren moeten vanaf hun aankomst op het bedrijf correct geïdentificeerd en geregistreerd zijn. Dit betekent onder meer dat alle gebeurtenissen en bewegingen tijdig en correct aan Sanitel werden gemeld. Dieren waarvan aankomst, vertrek… laattijdig gemeld zijn, zullen sowieso uitgesloten worden van de premie.

Opgelet! Kalveren waarvan de identificatie en registratie na de aankomst op het vleeskalverbeslag niet correct blijken te zijn, zijn niet premiewaardig!

Voor kalveren geslacht in een buitenlands slachthuis gelden dezelfde voorwaarden.

Lees ook in Vleesvee

Meer artikelen bekijken