Startpagina Maïs

Nieuwe maïsrassen 2019 zijn gekend

Het begin van het nieuwe jaar brengt weer een nieuwe ILVO-rassenlijst met zich mee. Deze jaarlijkse publicatie omvat een overzicht van alle rassen van voedergewassen tot groenbedekkers die op de Belgische rassenlijst te vinden zijn. In dit uniek document worden de rassen met een gunstige beoordeling voor de belangrijkste landbouwkundige kenmerken weergegeven. De combinatie van de rasbeschrijving en de teelttechnische informatie maakt van de ILVO-rassenlijst een handige tool voor de landbouwer om te streven naar een optimale teelt. De ILVO-rassenlijst staat ook digitaal ter beschikking.

Leestijd : 3 min

De landbouwers worden de laatste jaren meer en meer overstelpt met allerlei cijfers afkomstig uit verschillende bronnen (o.a. Varmabel, CSAR, ILVO of proeven van zaadfirma’s). Commerciële advertenties kunnen ook nog eens misleidend zijn, aangezien resultaten onder de 100 % vaak niet worden weergegeven. De oorsprong van de referentiewaarde (100 %) wordt soms ook niet duidelijk gecommuniceerd. Vooral voor voedergewassen die op het eigen bedrijf verbruikt worden is de nood aan een objectieve rassenvergelijking groot om tot een juiste bedrijfsspecifieke rassenkeuze te komen.

De ILVO-rassenlijst biedt de oplossing voor dit issue. De Belgische rassenlijst staat garant voor rassen die aangepast zijn aan de Belgische groeiomstandigheden. Alle rassen op deze lijst werden op meerdere locaties en gedurende meerdere jaren grondig onderzocht. Om dit rassenonderzoek uit te voeren beschikt ILVO over een aantal grote troeven. Naast proeven op het veld, verricht ILVO ook labo onderzoek waar de kiemkracht van de zaaizaden wordt beoordeeld. Bij maïs wordt ook de kiemkracht onder koude omstandigheden bepaald en tenslotte worden alle zaden in het eigen labo uniform behandeld. Proefvelden worden dus uitsluitend ingezaaid met zaaizaden van de beste kwaliteit. Daarnaast beschikt ILVO over een uitgebreid (proefveld)machinepark waardoor alle werkzaamheden in eigen beheer kunnen uitgevoerd worden. Zowel zaaimachines, oogstmachines, meststofstrooiers en spuittoestellen behoren tot de ILVO-uitrusting. Na de oogst gebeuren alle kwaliteitsanalyses in het eigen labo van ILVO-Plant. Dit zorgt voor een uniformiteit tussen alle locaties, wat resulteert in kwalitatieve proefveldcijfers.

Ontdek de digitale ILVO-rassenlijst

Sinds vorig jaar is de ILVO-rassenlijst digitaal ter beschikking. De website wordt jaarlijks geüpdatet wat deze informatie betrouwbaar en gebruiksvriendelijk maakt. Op de website ( https://www.ilvo.vlaanderen.be/rassenlijst/ ) worden de resultaten van diverse landbouwgewassen weergegeven waaronder: tijdelijk grasland, blijvend grasland, voederbieten, kuil – en korrelmaïs. Ook de kwekers en vertegenwoordigers van de aanbevolen rassen zijn terug te vinden op dit digitaal platform.

Kuilmaïsrassen 2019

Kuilmaïsrassen worden onderverdeeld in 4 rijpheidsgroepen: zeer vroeg, vroeg, half vroeg en half laat. De vroegrijpheid is gebaseerd op het drogestofgehalte van het ras. Twee andere doorslaggevende parameters van kuilmaïs zijn de totale drogestofopbrengst en de verteerbaarheid. Het is aan de landbouwer om voor zichzelf uit te maken welke parameter hij prefereert, een hogere opbrengst of een hogere verteerbaarheid, afhankelijk van zijn bedrijfssituatie.

Dit jaar telt de Belgische rassenlijst 54 kuilmaïsrassen, waarvan 46 rassen aanbevolen worden door ILVO. Tabel 1 geeft een overzichtelijke weergave waarin per rijpheidsgroep, de aanbevolen en de niet aanbevolen rassen met hun belangrijkste resultaten staan opgesomd. Deze eerste screening maakt de keuze van een optimaal ras voor de landbouwers minder omslachtig. Afhankelijk van de bedrijfsspecifieke situatie, bijvoorbeeld het maïsaandeel in het rantsoen, kiest de landbouwer binnen een rijpheidsgroep voor een ras met een hoog of een laag zetmeelgehalte.

Van de 54 kuilmaïsrassen opgenomen op de Belgische rassenlijst, zijn er 10 nieuw aanbevolen rassen in 2019. Rassen die al na twee proefjaren worden opgenomen kunnen de titel “aanbevolen” nog niet verwerven en worden nog een extra jaar onderzocht, waarna ze vaak wel worden aanbevolen. De nieuw aanbevolen rassen van 2019 worden samen met de kweker en vertegenwoordiger weergegeven in onderstaande tabellen.

Nieuw aanbevolen kuilmaïsrassen op de ILVO-Rassenlijst 2019
Nieuw aanbevolen kuilmaïsrassen op de ILVO-Rassenlijst 2019 - Ilvo

Belangrijkste kenmerken van kuilmaïsrassen op de Belgische beschrijvende rassenlijst 2019
Belangrijkste kenmerken van kuilmaïsrassen op de Belgische beschrijvende rassenlijst 2019

Korrelmaïsrassen voor 2019

De Belgische rassenlijst van de korrelmaïs is iets compacter dan deze van de kuilmaïs. In 2019 telt de Belgische rassenlijst 31 korrelmaïsrassen. De ILVO onderzoekers maakten hierin een selectie van 22 aanbevolen rassen. Deze zijn terug te vinden in tabel 3. Ook de korrelmaïsrassen worden gegroepeerd in vier rijpheidsgroepen. Bij korrelmaïs is de belangrijkste parameter de korrelopbrengst. Naast korrelopbrengst worden parameters zoals legervastheid, spilaandeel en kolfopbrengst weergegeven.

2019 brengt 7 nieuw aanbevolen korrelmaïsrassen met zich mee. Ook hier worden rassen die na twee proefcycli op de rassenlijst komen nog niet aanbevolen. Volgend jaar zal duidelijk worden of deze rassen hun goede resultaten kunnen aanhouden. In onderstaande tabellen worden de nieuw aanbevolen korrelmaïsrassen van 2019 met hun kweker en vertegenwoordiger weergegeven.

Nieuw aanbevolen korrelmaïsrassen op de ILVO-rassenlijst 2019
Nieuw aanbevolen korrelmaïsrassen op de ILVO-rassenlijst 2019 - Ilvo

Belangrijkste kenmerken van korrelmaïsrassen op de Belgische beschrijvende rassenlijst 2019
Belangrijkste kenmerken van korrelmaïsrassen op de Belgische beschrijvende rassenlijst 2019

ILVO

Lees ook in Maïs

Neem een foto met LV-AgriLens van je korrelmaïs

Maïs De landbouwers die deelnemen aan de ecoregeling ‘verhogen van organische koolstofgehalte’ en korrelmaïs aangegeven hebben in de verzamelaanvraag, moeten een foto aanleveren om te voldoen aan de voorwaarden van de ecoregeling, zo meldt het Departement Landbouw en Visserij.
Meer artikelen bekijken