Startpagina Aardappelen

WatchITgrow: Vier nieuwe functionaliteiten in 2019

Het online platform

WatchITgrow, dat in 2017 werd gelanceerd, gaat in 2019 een stapje verder. Elk kwartaal wordt een nieuwe functionaliteit aan de applicatie toegevoegd die de landbouwer moet helpen om gemakkelijker beslissingen te nemen in de aardappelteelt.

Leestijd : 4 min

D rie jaar heeft het gekost om WatchITgrow te ontwikkelen, maar het onderzoek staan ondertussen niet stil. Binnen VITO werken onderzoekers, waaronder Jürgen Decloedt, aan remote sensing: het observeren van de aarde door middel van allerlei sensortechnologieën, in dit geval satellieten. “We gebruiken die data voor een platform voor de landbouwers. We monitoren alle aardappelvelden in België op basis van satellietbeelden.” Hiermee kan de evolutie van de groei van het gewas opgevolgd worden, we krijgen een beeld van de heterogeniteit in het veld, de risico’s op kwaliteitsverliezen in de productie, maar ook een oogstvoorspelling op veldniveau voor drie aardappelrassen: Bintje, Fontane en Nicola. Daarbij kan je ook teruggaan in de tijd. “Als men de percelen zou pachten, kan je teruggaan tot 2015 om te zien hoe het veld evolueerde”, vertelt onderzoeker Decloedt.

Satellietdata en andere data

De satellietdata komen van Sentinel-2, die beelden geven met een resolutie van 10 m. De Europese commissie stelt deze data gratis ter beschikking via het Copernicus-programma. Het is multispectrale data, wat wil zeggen dat het iets zegt over de gezondheidstoestand en de groei van het gewas. “Die data is wereldwijd beschikbaar, en voor België komt de satelliet om de drie à vijf dagen voorbij. Dan wordt een beeld gemaakt van heel België, waaruit dan info uit wordt gehaald.” Naast die satellietdata wordt op even grote schaal andere data verzameld zoals bodemdata, data die van IoT devices komen - typisch van machines -, maar ook data die we ter beschikking stellen in de applicatie. De landbouwer kan zijn eigen velddata ook ingeven in de applicatie, zoals de tijdstippen en dosissen bij behandelingen.

Velden monitoren

Op basis van beelden kan je zien hoe een veld evolueert doorheen het seizoen. “Die beelden gebruiken we ook om waarschuwingen te geven en advies te geven rond acties. Verder gebruiken we die data ook om de oogstvoorspellingssystemen op veldniveau te verbeteren “, vertelt de onderzoeker. Ook krijg je via Watch-ITgrow een beeld op de meteodata, zoals de temperatuursdata op veldniveau ten opzichte van het langetermijngemiddelde, neerslag ten opzichte van het langetermijngemiddelde, en de groeicurve. “De applicatie is erop gericht de landbouwer te ondersteunen. Zo kan hij met de applicatie velden vergelijken of kan hij de veldbezoeken beter plannen. Verder kan je met de applicatie schaduwmappen krijgen, waardoor je weet waar er schaduwrijke zones zijn. Daar kan je bijvoorbeeld variabel poten en besparen in pootgoed.”

Beelden zonder wolken

Het klassieke probleem zijn de wolken. “Maar we hebben hiervoor een oplossing gevonden, Cropsar. We hebben een correlatie gevonden tussen wat de optische satelliet waarneemt en wat de radarsatelliet waarneemt. Hierdoor kunnen we gegevens krijgen over het gewas tijdens bewolkte dagen.” Ook nu kan nog elke drie tot vijf dagen een datapunt verzorgd worden voor een veld, en dit dus veel consistenter. Op die manier kunnen de plantgezondheidsparameters beter opgevolgd worden, en is de info over de staat van het gewas betrouwbaarder. Er is zo ook een meer betrouwbare input voor ziektewaarnemingssystemen. “Vanaf het tweede kwartaal van 2019 is deze optie beschikbaar in de applicatie.”

Per kwartaal een functionaliteit

In 2019 worden verschillende nieuwe functionaliteiten in WatchITgrow geïntegreerd, die direct een toegevoegde waarde moeten geven aan de landbouwer.

In het eerste kwartaal staan variabele taakkaarten rond stikstofbemesting op de planning. In het tweede kwartaal worden de wolkenvrije data in de applicatie gestoken, net als irrigatieadvies. In het derde kwartaal wil men een loofdodingskaart om variabel te loofdoden integreren en in het laatste kwartaal de link met Vegaplan. “De data die in de perceelsfiche geregistreerd wordt, kan je dan uitwisselen met Vegaplan.”

Naar precisie-advies

Doel van de applicatie is uiteraard het monitoren van de velden, maar ook te evolueren naar precisielandbouw en precisie-advies. In eerste instantie is de focus gericht op aardappelen, maar dat zal worden uitgebreid naar andere gewassen. “We willen dit doen door op grote schaal data te verzamelen van wat er op het veld gebeurt, om dan de werkelijke opbrengsten die geregistreerd worden, te correleren door middel van artificial intelligence. Zo kunnen we patronen detecteren die toelaten beter advies te geven aan de landbouwers”, verklaart Decloedt. “We zien de applicatie als een open onafhankelijk dataplatform, waarbij dataprivacy, -veiligheid en -toegang gegarandeerd wordt. Het gaat om het verzamelen van veldmanagement data, zoals perceelsgegevens, werkelijke opbrengsten en irrigatiedata, om uiteindelijk een beter advies te geven en om de kwaliteit en de kwantiteit van de opbrengsten te verhogen. En dus niet om prijzen of de onderhandelpositie in de markt te beïnvloeden. De data blijven eigendom van de landbouwer, die beslist of de data worden gedeeld of niet.” Het systeem zal mettertijd nog verder ontwikkeld worden, en Decloedt is positief: “WatchITgrow kan een onmisbaar instrument worden voor onze Belgische aardappelketen. Dit is geen evidentie in het kluwen van deze keten (duizenden telers, honderden handelaars, tientallen ver- en bewerkers) maar het is wel het doel van VITO om de hele keten mee te krijgen in het verhaal.”

MV

Lees ook in Aardappelen

Meer artikelen bekijken