Startpagina Granen

Lagere bladluisdruk in wintergranen

De bladluisaantallen zijn door de winter sterk verminderd. Hier en daar worden in beperkte mate bladluizen waargenomen. De situatie is perceelsafhankelijk, maar percelen met een grote aantasting in het najaar hebben kans op aanwezigheid van bladluizen. Op het einde van de winter wordt een bladluisbehandeling aanbevolen vanaf het ogenblik dat er levende bladluizen aanwezig zijn, ongeacht hun aantal. In de tolerante wintergerstvariëteiten moet niet behandeld worden.

Leestijd : 2 min

In de week van 18 maart werd door het LCG een stand van zaken van de bladluisdruk in de wintergranen opgemaakt. De tellingen werden uitgevoerd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg en omvatten 19 waarnemingen in wintergerst, 25 waarnemingen in wintertarwe en één waarneming in spelt.

In de behandeldepercelen wintergerst werden op twee van de drie percelen in beperkte mate bladluizen waargenomen (0,5% tot 0,7% van de planten bezet met minstens één bladluis). Op percelen met Argento zaaizaadontsmetting worden eveneens op twee van de derde percelen in beperkte mate bladluizen waargenomen (0,5% tot 1% van de planten bezet met minstens één bladluis).

Op de onbehandelde percelen wintergerst werd op de helft van de percelen bladluizen waargenomen. Bij voorkomen varieerde de bezetting van 0,3% tot 4,5% van de planten bezet met minstens één bladluis. De aanwezigheid van bladluizen leek het meest uitgesproken in Limburg, maar ook in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen konden bladluizen waargenomen worden. Deze laatste zijn het restant van erge aantastingen in het najaar gaande van 14 tot 18% bezette planten.

In de behandelde wintertarwe werden op 3 van 9 percelen bladluizen waargenomen, weliswaar in zeer beperkte mate (0,5 - 0,8% van de planten bezet met minstens één bladluis). In de onbehandelde wintertarwe werden op 7 van de 16 percelen nog bladluizen waargenomen. Bij aanwezigheid varieert de bezetting van 0,2 tot 5,0% van de planten.

Op het onbehandelde perceel spelt in West-Vlaanderen werden geen bladluizen waargenomen.

Algemeen kan gesteld worden dat een insecticidebehandeling niet nodig is. De percelen waar nog bladluizen werden waargenomen, zijn voornamelijk op percelen met een hoge aantasting in het najaar. Het is aangeraden om veldcontrole uit te voeren op dergelijke percelen. Op het einde van de winter wordt een bladluisbehandeling aanbevolen vanaf het ogenblik dat er levende bladluizen aanwezig zijn, ongeacht hun aantal.

De aanwezigheid van bladluizen op resistente wintergerstrassen houden geen risico in.

Lees ook in Granen

Impact hagelbuien en uitbreiding bladziektes bij wintertarwe

Granen Het Landbouwcentrum Granen gaf woensdag 24 april een overzicht van de toestand van wintergranen op hun waarnemingspercelen tijdens de eerste helft van deze week. Zo wordt er meer dan enkel bladziekten waargenomen: lokaal werd de impact van enkele hagelbuien duidelijk. Op vlak van ziekteaantasting breidden bladseptoria en bruine roest afgelopen week verder uit en ook gele roest breidde lokaal uit.
Meer artikelen bekijken