Startpagina Melkvee

Wetenschappelijke begeleiding bevestigt opnieuw de goede werking van de Interprofessionele Organismen in 2018

In België voeren de Interprofessionele Organismen (IO’s) de analysen uit van de rauwe melk. Melkcontrolecentrum-Vlaanderen in Lier doet dit voor Vlaanderen en het Comité du Lait in Battice voor Wallonië. Beide organismen zijn officieel erkend door de overheid. De resultaten van deze analysen vormen de basis voor de correcte prijsberekening van de melk die noodzakelijk is voor een eerlijke handel in de zuivelsector. De goede werking van de IO’s werd bevestigd door de wetenschappelijke begeleiding.

Leestijd : 3 min

In het kader van deze opdracht heeft de overheid voor de IO’s wetenschappelijke begeleiding voorzien door openbare instellingen. Het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek - eenheid Technologie en Voeding (ILVO-T&V) te Melle en het Centre wallon de recherches agronomiques - Département Valorisation des Productions (CRAW-DVP ) te Gembloux staan gezamenlijk hiervoor in. Deze wetenschappelijke begeleiding wordt gefinancierd door het begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, sector zuivel. De wetenschappelijke begeleiding laat de IO’s toe om op een juiste en uniforme manier te werken. Een derdelijnscontrole (deelname aan ringonderzoeken) is trouwens vereist om de BELAC-accreditatie te behouden.

Samenstelling en kwaliteit van melk

Om de samenstelling van de melk te kennen wordt het vet- en eiwitgehalte bepaald. De kwaliteitscontrole van de melk gebeurt door het kiemgetal (bacteriologische kwaliteit), het celgetal (uiergezondheid), de zichtbare zuiverheid (door middel van de filtratieproef) en het vriespunt (toevoeging van water) te bepalen.

Deze kwaliteitsparameters worden beoordeeld via een zogenaamd strafpuntensystem. Als de melk de wettelijke kwaliteitsnormen niet haalt dan worden er strafpunten toegekend. Elk strafpunt gaat gepaard met de afhouding van 0,62 euro per 100 l melk bij de maandelijkse betaling van de geleverde melk. Herhaaldelijke overschrijding kunnen leiden tot een leveringsverbod.

Voor de kwaliteitsparameter remstoffen (opsporen van antibiotica) wordt er naast de onmiddellijke afhouding van 29,75 euro per 100 l onmiddellijk een opschorting van de leveringen opgelegd tot de melk opnieuw aan de norm voldoet. De bepaling van het aantal coliformen (bacteriologische kwaliteit) kadert in het kwaliteitspremiesysteem.

In 2018 organiseerde ILVO-T&V en het CRAW-DVP vergelijkende nationale onderzoeken voor zowel de samenstellingsparameters als voor alle kwaliteitsparameters van de melk. Bij het vergelijkend onderzoek voor het celgetal en de vet- en eiwitbepaling werden de toestellen die bij de melkproductieregistratie gebruikt worden eveneens gecontroleerd. De IO’s nemen ook deel aan vergelijkende onderzoeken op internationaal niveau en de hierbij behaalde resultaten bevestigen tevens de goede werking van de IO’s.

Prima resultaten in 2018

Hierna volgt per parameter, de samenvatting van de in 2018 bekomen resultaten.

- Vet en eiwit: Deze bepalingen werden goed uitgevoerd. De bekomen resultaten reflecteren een hoog kwaliteitsniveau.

- Kiemgetal: De globale resultaten van de uitgevoerde analysen zijn zeer goed. Dit weerspiegelt het zeer hoge niveau van de kiemgetalbepaling in België.

- Celgetal: Celgetalbepaling werd in 2018 goed uitgevoerd. De betrouwbaarheid van de analysen is hoog.

- Vriespunt: De cryoscopische vriespuntbepaling werd zeer goed uitgevoerd door de Interprofessionele Organismen. De bepaling van het vriespunt met de infrarood toestellen werd eveneens zeer correct uitgevoerd.

- Remstoffen: Algemeen kan besloten worden dat in 2018 het opsporen van remstoffen uitstekend werd uitgevoerd door de Interprofessionele Organismen.

- Filtratieproef: De resultaten voor de filtratieproef tonen aan dat ook deze proef goed werd uitgevoerd.

- Coliformen: Zoals voorgaande jaren werden voor de bepaling van het aantal coliformen zeer goede resultaten bekomen.

De goede resultaten bekomen door de Interprofessionele Organismen in 2018 bevestigen eens te meer hun status van solide partner voor de zuivelsector.

Hadewig Werbrouck (ILVO-T&V), Frédéric Dehareng (CRAW-DVP)

Lees ook in Melkvee

SMP-prijzen blijven op laag niveau

Economie Raf Beyers, adviseur bedrijfsontwikkeling en risk management bij United Experts, overliep op 3 april met ons de financiële situatie in de wereld en de internationale zuivelmarkten. De geschatte voorraad mageremelkpoeder ligt vooral door de lagere productie lager dan vorig jaar eind januari.
Meer artikelen bekijken