Startpagina Libramont

Prijzen landbouwgrond voor het eerst in vijf jaar niet gestegen

Voor het eerst in vijf jaar zijn de prijzen van de landbouwgrond niet verder toegenomen. Dat blijkt uit de barometer van de landbouwgrond die de Federatie van het Notariaat (Fednot) zondag heeft voorgesteld op de landbouwbeurs in Libramont. De federatie wijst er echter meteen ook op dat het moeilijk is om op basis van zes maanden conclusies te trekken.

Leestijd : 4 min

Fednot publiceert voor de tweede keer een barometer over landbouwgronden naar aanleiding van de Beurs van Libramont (26-29 juli). In het eerste semester 2019 klokte de gemiddelde prijs van een landbouwgrond in ons land af op 44.696 euro per hectare. In vergelijking met 2018 daalde de prijs met -3,9%.

Sinds 2014 zat de gemiddelde prijs duidelijk in de lift (+22,9%). Op 5 jaar tijd moesten kopers rekening houden met een meerkost van gemiddeld 8.000 euro. Rekening houdend met een inflatie van 8,2% bedroeg de reële prijsstijging 14,7%. Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: “De prijsdaling in de eerste jaarhelft van 2019 is opvallend. Of het effectief om een trendbreuk gaat, valt nog af te wachten. Zes maanden is immers een relatief korte periode om definitieve conclusies uit te trekken.”

Grafiek: Evolutie op jaarbasis van de gemiddelde prijs voor een hectare landbouwgrond in België
Grafiek: Evolutie op jaarbasis van de gemiddelde prijs voor een hectare landbouwgrond in België - Bron: Notarisbarometer

Prijsevolutie in Vlaanderen en Wallonië

In het eerste semester daalde de gemiddelde prijs zowel in Vlaanderen (-3,1%) als Wallonië (-1,0%). In de periode 2014-2019 steeg de prijs in Vlaanderen met +26,1%. In Wallonië bedroeg de stijging zelfs met +31,8%. Rekening houdend met een inflatie van 8,2% ging het om reële prijsstijgingen van +17,9 en +23,6%.

Landbouwgrond in de Vlaamse provincies

In drie van de vijf Vlaamse provincies lag de gemiddelde prijs van een landbouwgrond in het afgelopen semester hoger dan het nationaal gemiddelde. In West-Vlaanderen kostte een hectare gemiddeld 35% meer, in Oost-Vlaanderen betaalde kopers gemiddeld 27% meer en in Antwerpen 25% meer. In vergelijking met 2018 zijn er uiteenlopende evoluties per provincie. Zo daalde het gemiddelde met -12,9% in de provincie Antwerpen. In Oost-Vlaanderen was er dan weer een stijging van +11,3%.

Grafiek: Overzichtskaart gemiddelde prijs per hectare en gemiddelde oppervlakte voor landbouwgrond in elk van de provincies (YTD 2019)
Grafiek: Overzichtskaart gemiddelde prijs per hectare en gemiddelde oppervlakte voor landbouwgrond in elk van de provincies (YTD 2019) - Bron: Notarisbarometer

West-Vlaanderen blijft de duurste provincie, Vlaams-Brabant de goedkoopste

Met een gemiddelde prijs van 60.443 euro per hectare blijft West-Vlaanderen de duurste Vlaamse provincie. Na een onafgebroken stijging in de afgelopen jaren, viel de prijs nu terug met -6,6%. Ook in de provincie Limburg daalde de gemiddelde prijs (met -4,6% naar 43.171 euro per hectare). Deze daling is een correctie op de forse prijsstijging in 2018 ten gevolge van een aantal transacties in de hogere prijsklasse. De gemiddelde prijs per hectare lag in Limburg wel boven het niveau Vlaams-Brabant, dat met een prijs van 42.600 euro de goedkoopste provincie van Vlaanderen was. Opvallend is dat Vlaams-Brabant de enige Belgische provincie is die de laatste vier jaar een continue groei liet optekenen. Met de meest recente groei van +1,6% lag Vlaams-Brabant zelfs boven het niveau van haar Waalse zuster-provincie, waar de prijs afklopte op 40.968 euro per hectare.

Prijsevolutie 2014-2019

Over een periode van vijf jaar steeg de gemiddelde prijs per hectare, met uitzondering van Antwerpen, in alle Vlaamse provincies sterker dan op nationaal niveau. Antwerpen was in 2014 de provincie met de hoogste gemiddelde prijs. In de periode 2014-2019 kende de provincie de laagste prijsevolutie in Vlaanderen: +7,9%. Limburg was in 2014 dan weer de goedkoopste Vlaamse provincie, maar tekende in de periode 2014-2019 wel de grootste prijsstijging op: +44,4%.

De oppervlakte van de percelen

Landbouwgronden zijn in Wallonië het grootst, met een gemiddelde oppervlakte boven de 1,3 ha. In Vlaanderen zijn de gronden kleiner dan 1 ha, met uitzondering van West-Vlaanderen waar een perceel gemiddeld groter is dan 1,8 ha. Daarmee zijn landbouwgronden er niet alleen de duurste van het land, maar ook de grootste. In de provincie Luxemburg zijn de percelen gemiddeld dan weer het kleinst en het goedkoopst. Waals-Brabant is de tegenpool: percelen zijn er gemiddeld de grootste en tevens de duurste van de regio.

Effect van de Waalse pachtwet

De lagere prijzen zijn te verklaren door onder meer de hervorming van het pachtdecreet in het Waals gewest, dat op 1 januari 2020 van kracht wordt. Die hervorming zet mogelijke verkopers aan tot temporiseren. Daarnaast spelen de lagere rentevoeten: weinig mensen zijn geneigd te verkopen, enkel om geld op het spaarboekje te zetten. Een laatste reden is de grote mate van onzekerheid over de toekomst van de landbouw.

De waarde van landbouwgrond wordt onder meer bepaald door zijn ligging, de omgeving, de bodemstructuur en de kwaliteit van de grond. Daarnaast is het bij de prijsbepaling ook belangrijk of de grond vrij of verpacht is en wat de pachtwijze in dat geval is. In de context van deze barometer maakte de federatie dit laatste onderscheid niet en beschouwen ze dus elke landbouwgrond, ongeacht of deze zich in een verpachte of niet-verpachte toestand bevindt. Op basis van een analyse die het Observatoire du foncier agricole wallon publiceerde in zijn rapport 2018 bedraagt de meerprijs die betaald wordt voor een onverpachte landbouwgrond zo’n +23%.

Notarisbarometer/Belga

Lees ook in Libramont

Zonnekroon: een teelt met veel uitwegen

Akkerbouw De teelt van zonnekroon, oftewel silphie, is nog maar weinig bekend in België, maar begint zich toch stilaan te ontwikkelen. Momenteel staat er slechts 20 ha, maar Nicolas Havelange, zaadimporteur voor België, wil dit areaal vergroten omdat hij duidelijk de voordelen ziet. Het CIPF probeert deze voordelen dan ook te bevestigen in meerdere proeven.
Meer artikelen bekijken