Startpagina Vleesvee

BWB-prijskamp Libramont 2022: de terugkeer langs de grote deur!

Na 2 jaar onderbreking kon op zaterdag 30 juli de 32e nationale prijskamp voor het Belgisch witblauwe ras in Libramont opnieuw doorgaan tijdens de 86e landbouwbeurs. Traditiegetrouw is deze prijskamp een jaarlijkse hoogdag voor de witblauwfokkerij van het land.

Leestijd : 5 min

De weergoden lieten zich van hun beste kant zien, zodat het op het prijskampterrein al vlug 30 °C en meer werd. Er waren ontzettend veel toeschouwers, tot soms 6 rijen dik, die de erg drukkende warmte rond de wacht- en prijskampringen weerstonden. Het was bij wijlen zo druk dat de toeschouwers werden aangemaand om verfrissing te gaan opzoeken.

De start werd om 10 uur gegeven en het laatste kampioenschap klokte af om 18.30 uur, waarna de traditionele drink met paardenkar en bierton in de ring werd gemend. Het werd een topdag. Menig fokker en toeschouwer reed gelukkig huiswaarts na het bijwonen van een prijskamp die uitstekend verzorgd werd door het personeel van Elevéo en door het prijskampcomité.

Recordopkomst

De opkomst was deze editie de grootste ooit, en dit zowel bij het aantal fokkers als bij de dieren. Niet minder dan 127 fokkers, waarvan 13 Vlaamse waagden zich aan het grote avontuur en aan de soms verre verplaatsing. Een recordaantal inschrijvingen van 254 dieren maakte deze editie tot de numeriek zwaarste ooit. Met 44 dieren meer dan in de editie van 2019 zorgde dit er ook voor dat er uiteindelijk 26 series moesten worden gejureerd, en dit in 2 prijskamp-ringen. Daardoor stond het tijdsschema onder druk. Soms stonden de prijskampringen gevuld met 10 dieren, wat het klassement moeilijker maar spannender maakte, zowel voor de jury als de toeschouwers.

Het gebeuren zelf onder de fokkers verliep zeer sportief. Geregeld hielpen fokkers mekaar onderling om hun dieren te presenteren. Zo werd het, ondanks het drukke programma, mogelijk om hun dieren vlot voor de verschillende reeksen te kunnen klaarmaken of presenteren in de ring.

Nieuw prijskampcomité

Tijdens de lange Covid 19-periode gingen er geruchten de ronde over een vernieuwing van het hele beursgebeuren. De beurs zelf kreeg een coöperatieve structuur. De vernieuwing geschiedde uiteindelijke ook in het organiserende prijskampcomité. Na een paar jaren als voorzitter van de prijskamp te hebben gewerkt, deed Jean Devillers in onderling overleg een stap terug als voorzitter en nam Elevéo het praktische heft van organisatie, sanitaire regelgeving en samenwerking in handen.

Het nieuwe organiserende prijskampcomité bestaat uit fokkers van Elevéo, CRV en uit BWB-fokkers. De voorzitter van de prijskamp is Didier Petry (huidig voorzitter van het Elevéo-stamboek). Hij neemt de rol van Jean Devillers over. Deze laatste werd nu door de beurs gevraagd om de nationale/internationale gasten te ontvangen op de hele beurs.

Er werden door het prijskampcomité ook wat veranderingen in het dagprogramma aangebracht. Vooreerst werd er omwille van de vele reeksen, en om tijdig te kunnen eindigen geen middagpauze meer gehouden. Er werd een groot ledscherm naast de ring geplaatst om het de toeschouwers gemakkelijker te maken om de serie-uitslagen aan te vullen in hun catalogus. De wacht-ring werd nog breder gemaakt om het de fokkers makkelijker te maken om hun dieren aan te brengen in afwachting van hun serie.

De jurysamenstelling

De juryleden werden door het comité een week voor de prijskamp uitgenodigd. Ze kregen richtlijnen mee om de uniformiteit te bewaren inzake de evolutie van het ras in prijskampen en inzake het jureren zelf, en dit met richtlijnen van het Waalse Elevéo-stamboek. Er werd ook terug geopteerd om een korte uitleg te geven na elke serie, zodat de toeschouwers beter konden volgen.

Als juryleden traden Alexander De Coene uit Waals-Brabant, Louis-Joseph Lamontagne uit Luik, Baudoin Ledoux uit Namen, Laurent Leleux uit Henegouwen en Jan Roggen uit Vlaams-Brabant op. De reservejuryleden die uiteindelijk bij een viertal series moesten optreden, waren Robert Marenne uit Luxemburg en Jan De Clerck, eveneens uit Oost-Vlaanderen.

Er werd geopteerd om met een steeds roterende groep van 2 juryleden te werken. De voorzitter zou uiteindelijk optreden wanneer een ex aequo zou voorkomen. De kampioenschappen werden door de 5 juryleden elk apart beslist en dit door middel van borden die ze tegelijkertijd in de hoogte moeten houden met hun kampioennummer erop. Dit alles werd omkaderd met sfeermuziek, wat altijd zorgt voor een moment met veel suspens.

Dit jaar was er vrij veel unanimiteit bij de kampioenschappen, wat toch wil zeggen dat de juryleden hun scholing eensgezind hadden doorlopen.

Coup de Coeur voor de allerkleinsten

De Coup de Coeur, een wedstrijd voor kinderen met hun kalf, kende een massale opkomst. Er waren niet minder dan 26 kalveren, die samen met hun 52 jonge begeleiders (kinderen tot 12 jaar) het beste van zichzelf gaven inzake show en presentatie van hun kalf. Dit werd exact 10 jaar geleden voor het eerst uitgeprobeerd in Libramont en sindsdien definitief bijgevoegd in het hele prijskampprogramma om zo de kinderen van jongs af aan beter bij het prijskampgebeuren te betrekken. De wedstijd, die traditiegetrouw veel toeschouwers, ouders en familieleden rondom de prijskampring brengt, was na 2 jaar afwezigheid ook voor de kinderen hun moment de gloire.

De 2 equipes van juryleden bestonden telkens uit één volwassene en 2 kinderen. De 2 volwassen juryleden waren de bekende Jacques De Mareneffe uit Faimes, die naast zijn bedrijf ook een kinderboerderij heeft, en nieuwkomer Pol Haufroid uit Ciney. Deze laatste is bekend als stierenoppasser in de stierenveiling van het Centre Selection Bovine te Ciney. Hij werd in de ring ook gehuldigd wegens zijn jarenlange inzet voor het ras. De 2 volwassenen werden bijgestaan door telkens 2 kinderen die tijdens de voorgaande edities zelf deelnamen met kalveren. Zo krijgen zij ook het leren jureren van jongsaf mee.

Feestvreugde voor de fokkers

Het was de editie van het grote weerzien van fokkers en fokvee. Vlaamse en Waalse fokkers vonden mekaar terug in een prijskamp van een zeer hoog en homogeen niveau. De Vlaamse fokkers gingen dit keer echter niet naar huis met een kampioenschapstitel, maar konden zich in verschillende series goed plaatsen. Talrijke fokkers lieten met gemak geregeld koeien zien van 1.000 kg en meer en met als absoluut zwaargewicht een koe van 1.200 kg en schoftmaat van 146 cm.

Het ras heeft gedurende de afgelopen 2 jaar zeker niet stilgestaan in haar verdere evolutie en ontwikkeling. Een grote dank hiervoor aan de fokkers van nu. De kampioenen werden geregeld bijna unaniem verkozen, wat ook betekent dat de neuzen in dezelfde richting staan.

Carl Heyvaert

Lees ook in Vleesvee

Veehouderij Stabroek: "Wij voelen ons geviseerd door het FAVV"

Vleesvee Voor de eerste keer getuigen de veehouders in Stabroek die sinds november moeilijkheden hebben met het verkopen van hun runderen. Het voedselagentschap legde hun veehouderij strenge beperkingen op, nadat het een te hoge concentratie PFOS aantrof in het vlees. “Plots stonden er 2 inspecteurs van het voedselagentschap voor onze deur met slecht nieuws dat insloeg als een bom.”
Meer artikelen bekijken