Startpagina Uw stem

Opinie: wolf bedreigt in veel gebieden boer en burger

Leestijd : 3 min

Ondanks haar belangrijkheid, is de informatie onder de radar gebleven. Op 10 oktober bracht het Hof van Justitie een oordeel naar buiten nadat het Finse hoogste administratieve gerecht vragen had gesteld over maatregelen die de wolvenpopulatie moeten managen. In het oordeel, ziet het Hof mogelijkheden voor vrijstellingen op een strikte bescherming van de wolf. Ze heeft haar oordeel echter gemaskeerd met een veelvoud aan ‘waarborgen’ die zowel de interpretatie als toepassing van het oordeel beperken.

In een groot aantal gebieden in Europa is de wolf vandaag, anders dan grondgebonden veehouderij, niet langer bedreigd. Om deze situatie tegen te gaan hebben wij veehouders en herders klaarheid en concrete daden nodig: het effectieve gebruik van vrijstellingen en een snelle update van de annexen van de Habitatrichtlijn en de conventie van Bern!

In 1992 is de wolf opgenomen in Artikel 12 en Annex IV van de Europese Habitatrichtlijn. Hierdoor profiteert de diersoort van een strikt beschermingsregime bedoeld om een goede conservatie van de populatie en diens habitat te garanderen – in een tijd dat haar populatie in Europa bedreigd werd. De situatie is sindsdien significant veranderd met meer dan 17.000 getelde wolven op het continent.

Veehouders, hun kuddes en menselijke activiteiten in gebieden waar de wolf jaagt, staan momenteel onder enorme druk. Het lijkt erop dat het Hof van Justitie en de hoofdrechter maar één doel hebben: de levensvatbaarheid van de wolvensoort, ongeacht de schade die de wolven toebrengen aan de economie van de gebieden en de plattelandsbevolking.

Hoge kosten,

veel dode schapen

Als ik Frankrijk als voorbeeld neem, dan ligt het aantal gedode schapen boven 10.000 per jaar. Dit cijfer wordt bekomen bij een totale jaarlijkse kost voor de wolvenbescherming van meer dan 30 miljoen euro, waarvan een deel afkomstig is van het Europese fonds voor plattelandsontwikkeling. Met andere woorden, per wolf komen de kosten in 2018 neer op 60.000 euro. Ter vergelijking, het gemiddelde inkomen van schapenhouders lag tussen de 17.000 en 37.000 euro.

De Franse publieke autoriteiten en de Europese Commissie zijn blind voor dit gegeven. De gerichte verwijdering van wolven hangt nog altijd af van hun bevoorrechte conservatiestatus en is onderworpen aan een bovenste limiet. En dit ondanks het wetenschappelijke bewijs dat bevestigt dat wolvenpopulaties zich goed hebben gevestigd in het land, ondanks de uitgebreide schade die is toegebracht aan vee, de sociaaleconomische impact op boeren en de toenemende oproep van burgemeesters in jaaggebieden van de wolf.

Het moet worden opgemerkt dat de EU een vooringenomenheid tentoonspreidt als het aankomt op de bescherming van de wolf. Dit viel ook op te merken in de motivering die het Hof bij haar besluit van 10 oktober gaf, toen ze het voorzorgsprincipe van de EU noemde. Het Hof verklaart dat bij de toepassing van de derogatie op het verbod op het management van wolvenpopulaties de onzekerheden die horen bij het onderhoud of de verslechtering van de voordelige conservatiestatus van de wolf, na het bestuderen van de beste wetenschappelijke gegevens, ertoe moet leiden dat een lidstaat “zich weerhouden van het toestaan of implementeren van de vrijstelling.”

Het strikte wolvenbeschermingsregime is niet langer meer gepast in een meerderheid van de Europese landen. Zonder een echte verandering in de perceptie van de publieke autoriteiten, staan de toekomst van onze grondgebonden veehouderij, gerelateerde soortenrijke graslanden, uniek agrarisch landschap en de veiligheid van de bevolking in gebieden op het spel.

Nu we voor complexe onderhandelingen rond het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en diens begroting staan, is het hoog tijd dat zowel de Europese Commissie als de Europese Raad het onderwerp aanpakken en zo een sterk signaal sturen naar boeren, dat ze het houden van dieren in de openlucht voorrang geven op het blind terug inbrengen van wild in plattelandsgebieden.

Michèle Boudoin, schapenhoudster in het Franse Puy-de-Dôme,

namens boerenkoepel Copa-Cogeca

Lees ook in Uw stem

Meer artikelen bekijken