Startpagina Bedrijfsnieuws

FrieslandCampina zoekt kapitaal bij institutionele beleggers

FrieslandCampina wil 300 miljoen euro ophalen bij institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De zuivelcoöperatie biedt hen binnen afzienbare termijn een eeuwigdurende achtergestelde obligatie aan. De reden ligt in het probleem dat FrieslandCampina steeds minder gemakkelijk geld kan lenen van haar leden.

Leestijd : 2 min

Van oudsher haalt FrieslandCampina geld op bij haar leden, door het aanbieden van achtergestelde, eeuwigdurende ledenobligaties. De obligaties kunnen op 6 handelsdagen per jaar via een interne markt worden verkocht of aangekocht. Rabobank – de grootste financier van de Nederlandse landbouw – onderhoudt deze markt. Indien het aanbod de vraag overstijgt, dan koopt de bank als het restant tot een maximumbedrag van 50 miljoen euro.

Als leden stoppen, het lidmaatschap beëindigen of overlijden, worden de obligaties verplicht terug aangeboden worden aan actieve leden. Zoals de landbouw in zijn totaliteit vergrijst, vergrijst ook het ledenbestand van FrieslandCampina. Daar komt bij dat het aantal landbouwers daalt. Bovendien zijn de afgelopen 1,5 jaar enkele honderden boeren vertrokken naar concurrent A-Ware. Voor de eerstvolgende handelsdag verwacht FrieslandCampina een extra aanbod met een waarde van 30 miljoen euro.

Aanbod overstijgt vraag

FrieslandCampina zegt veel waarde aan het systeem van ledenobligaties te blijven hechten. De helft van het eigen vermogen van FrieslandCampina bestaat uit ledenobligaties. Voor behoud van liquiditeit bij de leden is het van belang dat de ledenobligaties-vrij verhandelbaar blijven tussen leden en de interne markt liquide blijft. Hoewel FrieslandCampina geen verplichting heeft om de ledenobligaties-vrij af te lossen of terug te kopen, wil de onderneming wel een oplossing bieden voor de huidige situatie.

Daarom heeft het uitvoerend bestuur besloten om de ledenobligaties-vrij af te lossen bij de Rabobank en hiermee de liquiditeit op de interne markt te waarborgen. Daarnaast wil het dus geld ophalen bij institutionele beleggers. De plannen zijn nog niet definitief maar nog binnen het eerste kwartaal denkt FrieslandCampina haar leden nader te kunnen informeren.

De nieuwe obligatielening heeft in elk geval geen invloed op de zeggenschap van de coöperatie over de onderneming. Net als de huidige vreemd vermogen verschaffers hebben investeerders in een perpetuele genoteerde achtergestelde obligatielening geen zeggenschap over FrieslandCampina. Omdat de obligaties een openbare notering krijgen, moet FrieslandCampina wel bepaalde koersgevoelige informatie tijdig vrijgeven.

Buffer voor moeilijke tijden

Het geld dat men ophaalt bij institutionele beleggers telt mee voor het eigen vermogen, en vormt dus een buffer voor mindere tijden. FrieslandCampina heeft bijvoorbeeld last van de aanhoudende protesten in Hongkong, niet alleen een markt voor haar producten maar ook de plaats waarvandaan veel zuivel wordt verdeeld in China. Beschikking over voldoende eigen vermogen is niet alleen op de korte termijn van belang, maar ook op (middel)lange termijn, voor bijvoorbeeld investeringen en acquisities, aldus een woordvoerder.

Jan Cees Bron

Lees ook in Bedrijfsnieuws

Meer artikelen bekijken